Зміна налаштувань підписання в аккаунті

Для роботи з цим методом користувач повинен бути авторизованим .

Метод запиту

HTTP OPTIONS

Content-Type

application/json (тіло запиту/відповіді в json форматі в тілі HTTP запиту)

URL запиту

https://doc.edin.ua/bdoc_admin/account/sign_settings

Параметри, що передаються в URL (разом з адресою методу)

В рядку заголовка (Header) «Set-Cookie» обов’язково передається SID - токен, отриманий при авторизації

Примітка

1 довідник можна прив’язати до декількох документів. До 1 документу можна прив’язати тільки 1 довідник.

JSON-параметри в тілі HTTP запиту/відповіді

REQUEST

Опис json-параметрів відповіді метода API (об’єкт AccountInfo)

Таблиця 2 - Опис параметрів об’єкта AccountInfo

Параметр

Формат

Опис

Об’єкт AccountInfo

accountID

long

ID аккаунта

edrpouVerify

Integer

перевірка ЕДРПОУ; 0 - ні, 1 - так

digitalSignUnique

Integer

перевірка унікальності електронного підпису; 0 - ні, 1 - так

whiteList

List<String>

масив; список білих ip адрес

decryptType

int

тип розшифровки; 1 - WEB; 2 - Cryptex

cryptexServer

String

адреса cryptex-сервера на стороні клієнта

RESPONSE

У відповідь передається код сервера 200 (ok)


Приклади

Приклад тіла запиту в json форматі:

{
  "accountID": 8,
  "digitalSignUnique": 1,
  "edrpouVerify": 0
}

У відповідь передається код сервера 200 (ok)