Отримання данних сертифікату компанії

Для роботи з цим методом користувач повинен бути авторизованим .

Метод запиту

HTTP GET

Content-Type

application/json (тіло запиту/відповіді в json форматі в тілі HTTP запиту)

URL запиту

https://doc.edin.ua/bdoc/bdoc/certificate?certificate_id=18

Параметри, що передаються в URL (разом з адресою методу)

В рядку заголовка (Header) «Set-Cookie» обов’язково передається SID - токен, отриманий при авторизації

Обов’язкові url-параметри:

certificate_id - ID сертифікату

JSON-параметри в тілі HTTP запиту/відповіді

REQUEST

В цьому методі json-тіло запиту відсутнє (інші дані передавати не потрібно).

RESPONSE

Опис json-параметрів відповіді метода API (об’єкт Certificate)

Таблиця 1 - Опис параметрів об’єкта Certificate

Параметр

Формат

Опис

Об’єкт Certificate

certId

long

ID сертифіката

info

EndUserCertificateInfoEx_

об’єкт; дані про сертифікат

expireDate

long

дата закінчення дії сертифіката

serial

String

серійний номер сертифіката

body

byte[]

тіло відкритого сертифіката

fullName

String

ПІБ власника сертифіката

EDRPOUCode

String

Код ЄДРПОУ

cer2accId

long

ID зв’язку аккаунта з сертифікатами

keyUsage

String

 призначення сертифіката


Приклади

При використанні методу json-тіло запиту відсутнє (дані передавати не потрібно)


Приклад тіла відповіді в json форматі

{
 "certId": 18,
 "info": {
  "issuer": "O=ТОВ \"АРТ-МАСТЕР\";OU=АЦСК;CN=АЦСК \"MASTERKEY\" ТОВ  \"АРТ-МАСТЕР\";Serial=UA-30404750-09;C=UA;L=Київ",
  "issuerCN": "АЦСК \"MASTERKEY\" ТОВ \"АРТ-МАСТЕР\"",
  "serial": "4E6929B96F6EA0750405400005AEE080022731200",
  "subject": "O=ПП \"Тест\";Title=Директор;CN=Іванів Іван Іванович;SN=Іванів;GivenName=Іван  Іванович;Serial=585306;C=UA;L=м. Київ",
  "subjCN": "Іванів Іван Іванович",
  "subjOrg": "ПП \"Тест\"",
  "subjTitle": "Директор",
  "subjLocality": "м. Київ",
  "subjFullName": "Іванів Іван Іванович",
  "subjAddress": "03035, м.Київ, ВУЛИЦЯ СУРИКОВА, будинок 3 ЛІТ.А",
  "subjEDRPOUCode": "77777777",
  "subjDRFOCode": "7777777777",
  "certBeginTime": "Sep 28, 2018, 12:00:00 AM",
  "certEndTime": "Sep 27, 2019, 11:59:59 PM",
  "privKeyTimesAvail": true,
  "privKeyBeginTime": "Sep 28, 2018, 12:00:00 AM",
  "privKeyEndTime": "Sep 27, 2019, 11:59:59 PM",
  "publicKeyBits": 432,
  "keyUsage": "Протоколи розподілу ключів",
  "extKeyUsages": "1.2.804.2.1.1.1.11.30404750.46, 1.2.804.2.1.1.1.11.30404750.59",
  "policies": "Правила посиленої сертифікації",
  "crlDistribPoint1": "http://masterkey.ua/download/crls/CA-4E6929B9-Full.crl",
  "crlDistribPoint2": "http://masterkey.ua/download/crls/CA-4E6929B9-Delta.crl",
  "powerCert": true,
  "subjTypeAvail": true,
  "subjCA": false,
  "chainLength": 0,
  "publicKeyType": 1,
  "keyUsageType": 16,
  "OCSPAccessInfo": "http://masterkey.ua/services/ocsp/",
  "TSPAccessInfo": "http://masterkey.ua/services/tsp/",
  "limitValueAvailable": false,
  "limitValue": 0,
  "subjType": 4,
  "subjSubType": 0,
  "subjCountry": "UA"
 },
 "expireDate": 1569617999,
 "serial": "4E6929B96F6EA075040000005AEE080022731200",
 "fullName": "ПП \"Тест\"",
 "EDRPOUCode": "77777777",
 "cer2accId": 0
}