Відправка запрошення контрагенту

Для роботи з цим методом користувач повинен бути авторизованим .

Метод запиту

HTTP POST

Content-Type

application/form-data (тіло запиту/відповіді в форматі form-data в тілі HTTP запиту)

URL запиту

https://doc.edin.ua/bdoc/partner/invitation

Параметри, що передаються в URL (разом з адресою методу)

В рядку заголовка (Header) «Set-Cookie» обов’язково передається SID - токен, отриманий при авторизації

Обов’язкові параметри, що передаються в тілі запиту (form-data)

partner_id - id контрагента

contract_template_id - id шаблону сценарію документообігу АБО owner_company_id - id компанії від якої відправляється запрошення

Примітка

Для інтегрованих користувачів можливо відправити запрошення без шаблону сценарію документообігу. Для цього необхідно передати id компанії, від якої Запрошення буде надіслано. Контрагенту в такому випадку приходить тільки запрошення на реєстрацію від зазначеної компанії з посиланням для реєстрації.

JSON-параметри в тілі HTTP запиту/відповіді

RESPONSE

У відповідь передається код сервера 200 (ok).

Приклади

Приклад тіла запиту (form-data):

WebKitFormBoundarylHOrB8PBaKDORWrl
Content-Disposition: form-data; name="partner_id"

5684

WebKitFormBoundarylHOrB8PBaKDORWrl
Content-Disposition: form-data; name="contract_template_id"

5551

WebKitFormBoundarylHOrB8PBaKDORWrl

У відповідь передається код сервера 200 (ok).