Створення/редагування структурованого документа

Для роботи з цим методом користувач повинен бути авторизованим .

Метод запиту

HTTP POST

Content-Type

application/json (тіло запиту/відповіді в json форматі в тілі HTTP запиту)

URL запиту

https://doc.edin.ua/bdoc/store/package/document/structure

Параметри, що передаються в URL (разом з адресою методу)

В рядку заголовка (Header) «Set-Cookie» обов’язково передається SID - токен, отриманий при авторизації

JSON-параметри в тілі HTTP запиту/відповіді

REQUEST

Опис json-параметрів запиту метода API (об’єкт DocumentStore)

Таблиця 1 - Опис параметрів об’єкта DocumentStore

Параметр

Формат

Опис

Об’єкт DocumentStore

documentId

long

id документа

packageId

long

id комплекта

senderCompanyId

long

id організації відправника

senderCompany

Company_

об’єкт; дані компанії відправника

documentType

Document_

об’єкт; опис типу документу

documentTypeId

Long

id типу документу

number

String

номер документу

date

long

дата документу

dateSent

long

дата відправки

clientSignsCount

int

кількість підписів клієнта

ownerSignsCount

int

кількість підписів власника

status

int

статус документа; 2 - відправлений; 3 - прийнятий; 4 - відхилений

comment

String

коментар

versionStructure

long

версія структури структурованого документу

extraFields

List<ExtraField_>

масив об’єктів; прив’язка додаткових полів до документа

bodies

List<DocumentBody_>

масив об’єктів; тіла документів

structure

List<DocStructValue_>

масив об’єктів; опис структури зі значеннями

agreementLogs

List<AgreementLogs_>

масив об’єктів; історія / логи узгоджень

isReadFromApi

int

ознака прочитання по API

documentUuid

UUID

унікальний ідентифікатор документа

agreementProcId

long

ID процесу узгодження

agreementStatus

int

статус узгодження

dictionaryValue

DictionaryValue_

об’єкт; значення довідника

RESPONSE

Опис json-параметрів відповіді метода API (об’єкт DocumentStore)

Таблиця 2 - Опис параметрів об’єкта DocumentStore

Параметр

Формат

Опис

Об’єкт DocumentStore

documentId

long

id документа

packageId

long

id комплекта

senderCompanyId

long

id організації відправника

senderCompany

Company_

об’єкт; дані компанії відправника

documentType

Document_

об’єкт; опис типу документу

documentTypeId

Long

id типу документу

number

String

номер документу

date

long

дата документу

dateSent

long

дата відправки

clientSignsCount

int

кількість підписів клієнта

ownerSignsCount

int

кількість підписів власника

status

int

статус документа; 2 - відправлений; 3 - прийнятий; 4 - відхилений

comment

String

коментар

versionStructure

long

версія структури структурованого документу

extraFields

List<ExtraField_>

масив об’єктів; прив’язка додаткових полів до документа

bodies

List<DocumentBody_>

масив об’єктів; тіла документів

structure

List<DocStructValue_>

масив об’єктів; опис структури зі значеннями

agreementLogs

List<AgreementLogs_>

масив об’єктів; історія / логи узгоджень

isReadFromApi

int

ознака прочитання по API

documentUuid

UUID

унікальний ідентифікатор документа

agreementProcId

long

ID процесу узгодження

agreementStatus

int

статус узгодження

dictionaryValue

DictionaryValue_

об’єкт; значення довідника


Приклади

Приклад тіла запиту (json):

{
 "packageId": 1982,
 "documentType": {
  "documentId": 1086
 },
 "number": "99999",
 "date": 1526947200,
 "structure": [
  {
   "id": "Тег1",
   "structure": [
    [
     {
      "id": "Тег2",
      "structure": null,
      "value": "Имя файла"
     },
     {
      "id": "Тег3",
      "structure": [
       [
        {
         "id": "Тег4",
         "structure": null,
         "value": "20820657",
         "index": 0
        }
       ]
      ],
      "value": 11111
     }
    ]
   ],
   "value": 1222
  }
 ]
}

Приклад тіла відповіді (json):

{
 "documentId": 1662,
 "packageId": 1982,
 "senderCompanyId": 2,
 "documentType": {
  "documentId": 1086,
  "companyId": 2,
  "name": "Для тест ",
  "type": 2,
  "code": "sdoc1",
  "isActive": 1,
  "structures": [
   {
    "id": 1086,
    "structure": [
     {}
    ],
    "version": 1,
    "status": 1,
    "dateUpdate": 1540280767
   }
  ]
 },
 "number": "99999",
 "date": 1526947200,
 "dateSent": 0,
 "clientSignsCount": 0,
 "ownerSignsCount": 0,
 "status": 1,
 "comment": "aaaa",
 "versionStructure": 1,
 "bodies": [
  {
   "bodyId": 1662,
   "documentId": 1662,
   "fileName": "99999_1526947200_1662.xml",
   "signBodies": []
  }
 ],
 "structure": [
  {
   "id": "Тег1",
   "value": "1222",
   "index": 0,
   "structure": []
  }
 ],
 "isReadFromApi": 0
}