Видалення тегу

Для роботи з цим методом користувач повинен бути авторизованим .

Метод запиту

HTTP DELETE

Content-Type

text/plain; charset=UTF-8 (тіло запиту/відповіді в json форматі в тілі HTTP запиту)

URL запиту

https://doc.edin.ua/bdoc/tag?tag_id=447

Параметри, що передаються в URL (разом з адресою методу)

В рядку заголовка (Header) «Set-Cookie» обов’язково передається SID - токен, отриманий при авторизації

Обов’язкові url-параметри:

tagId - ID тегу

JSON-параметри в тілі HTTP запиту/відповіді

REQUEST

В цьому методі у тіло запиту відсутнє (дані передавати не потрібно).

RESPONSE

У відповідь передається код сервера 200 (ok)


Приклади

При використанні методу json-тіло запиту відсутнє (дані передавати не потрібно)


У відповідь передається код сервера 200 (ok)