Отримання архіву

1.Відправка запиту на формування архіву

Для роботи з цим методом користувач повинен бути авторизованим .

Зверніть увагу!

Повторна відправка даного запиту з таким же packageId - поверне той же PackageArchRequest, новий запит не буде створюватися поки архів не буде скачено!

Метод запиту

HTTP GET

Content-Type

application/json (тіло запиту/відповіді в json форматі в тілі HTTP запиту)

URL запиту

https://doc.edin.ua/bdoc/store/package-arch/request

Параметри, що передаються в URL (разом з адресою методу)

В рядку заголовка (Header) «Set-Cookie» обов’язково передається SID - токен, отриманий при авторизації

Обов’язкові url-параметри:

package_id - ID комплекта документів

Необов’язкові url-параметри:

doc_status - якщо потрібен архів документів певного статусу

doc_mark_id - мітка документу, 1 - Опрацьовано, все вірно; 2 - Опрацьовано, є помилки;

JSON-параметри в тілі HTTP запиту/відповіді

REQUEST

В цьому методі json-тіло запиту відсутнє (інші дані передавати не потрібно).

RESPONSE

У відповідь передається об’єкт PackageArchRequest.

Таблиця 1 - Опис параметрів об’єкта PackageArchRequest

Параметр

Формат

Опис

Об’єкт PackageArchRequest

requestUuid

uuid

uuid запиту

userId

long

ID користувача

packageId

long

ID комплекту

companyId

long

ID компанії-відправника запиту

docStatuses

List

масив статусів документів які потраплять в архів

isArchReady

int

0 - архів ще не створений; 1 - архів уже створено;

zipArchName

long

ім’я архіву (поле заповнене тільки якщо isArchReady == 1)

Приклади

При використанні методу json-тіло запиту відсутнє (дані передавати не потрібно)


У цьому методі у відповідь передається об’єкт PackageArchRequest.

{
 "requestUuid": "c7f1354b-93a0-48a7-9b84-5ee50d8f3c6e",
 "userId": 10,
 "packageId": 8129,
 "companyId": 4,
 "docStatuses": [
   1,
   2,
   3,
   4,
   5
 ],
 "isArchReady": 1,
 "zipArchName": "8129_1579690544_2539_3189823647_34554355_2020-02-18-17-28-16.zip"
}

2.Отримання посилання на скачування архіву

Метод запиту

HTTP GET

Content-Type

application/json (тіло запиту/відповіді в json форматі в тілі HTTP запиту)

URL запиту

https://doc.edin.ua/bdoc/store/package-arch/link

Параметри, що передаються в URL (разом з адресою методу)

В рядку заголовка (Header) «Set-Cookie» обов’язково передається SID - токен, отриманий при авторизації

Обов’язкові url-параметри:

request_uuid - uuid отриманий у PackageArchRequest

JSON-параметри в тілі HTTP запиту/відповіді

REQUEST

В цьому методі json-тіло запиту відсутнє (інші дані передавати не потрібно).

RESPONSE

У відповідь передається:

  • якщо архів уже сформований - то у відповіді прийде посилання на скачування архіву;

  • 814,»trans_in_progress» - якщо архів ще не сформований і треба почекати

  • 762, «uuid not found» - якщо за вказаним uuid запис не знайдено

Приклади

При використанні методу json-тіло запиту відсутнє (дані передавати не потрібно)


У цьому методі у відповідь передається посилання на скачування.