Додавання (прив’язка) довідника до типу документа

Для роботи з цим методом користувач повинен бути авторизованим .

Метод запиту

HTTP OPTIONS

Content-Type

application/json (тіло запиту/відповіді в json форматі в тілі HTTP запиту)

URL запиту

https://doc.edin.ua/bdoc/document_types/dictionary?document_id=2385&dictionary_id=443

Параметри, що передаються в URL (разом з адресою методу)

В рядку заголовка (Header) «Set-Cookie» обов’язково передається SID - токен, отриманий при авторизації

Обов’язкові url-параметри:

document_id - ID документу

dictionary_id - ID довідника

Примітка

1 довідник можна прив’язати до декількох документів. До 1 документу можна прив’язати тільки 1 довідник.

JSON-параметри в тілі HTTP запиту/відповіді

REQUEST

В цьому методі json-тіло запиту відсутнє (інші дані передавати не потрібно).

RESPONSE

У відповідь передається код сервера 200 (ok)


Приклади

При використанні методу json-тіло запиту відсутнє (дані передавати не потрібно)


У відповідь передається код сервера 200 (ok)