Зміна статусу документу

Для роботи з цим методом користувач повинен бути авторизованим .

Метод запиту

HTTP POST

Content-Type

multipart/form-data (тіло запиту в form-data в тілі HTTP запиту)

URL запиту

https://doc.edin.ua/bdoc/store/package/document/status

Параметри, що передаються в URL (разом з адресою методу)

В рядку заголовка (Header) «Set-Cookie» обов’язково передається SID - токен, отриманий при авторизації

JSON-параметри в тілі HTTP запиту/відповіді

REQUEST

В тілі запиту в form-data передаються параметри.

Таблиця 1 - Опис json-параметрів запиту метода API

Параметр

Mandatory/Optional

Формат

Опис

package_id

M

long

ID пакета

document_id

M

long

ID документа

status

M

long

ID статусу (3 - прийнято; 4 - відхилено)

RESPONSE

У відповідь передаються дані комплекту (об’єкт Package) в json форматі

Таблиця 6 - Опис параметрів об’єкта PackageType

Параметр

Формат

Опис

Об’єкт PackageType

packageId

long

id комплекта

companyId

long

id компанії

name

String

назва типу комплекта

type

int

тип документа; ціле число (10); значення за замовчуванням «1», коментар: «1 - File based content; 2 - Structure based content»

code

String

код комплекта

packageChainId

long

незмінний ID комплекта на різних стадіях редагування

status

int

статус; «1 - Активний; 2 - Заблоковано; 3 - Черновик»

version

long

версія комплекту (кількість редакцій)

dateChanged

long

дата останньої зміни комплекта

autoHandle

int

ознака автооброботки комплекта; 0 - ні, 1 - так

document2packages

List<Document2Package_>

масив об’єктів; зв’язок документа і комплекта

package2dictionaries

List<Package2Dictionaries_>

масив об’єктів; зв’язок комплекта і довідника

extraFields

List<Package2ExtraField_>

масив об’єктів; прив’язка додаткових полів до комплекту

company

Company_

об’єкт; інформація про компанію


Приклади

В тілі запиту в form-data передається файл з бінарними данними сертифікату.


Приклад тіла відповіді в json форматі

{
  "packageId": 7535,
  "senderCompanyId": 1319,
  "recipientCompanyId": 4,
  "senderCompany": {},
  "recipientCompany": {},
  "contract": {},
  "packageTypeId": 2353,
  "packageTypeChainId": 330,
  "dateCreated": 1576479459,
  "dateChanged": 1576760119,
  "status": 3,
  "archive": 0,
  "packageNumber": "1576252943",
  "documents": [
    {
      "documentId": 8903,
      "packageId": 7535,
      "senderCompanyId": 1319,
      "documentType": {},
      "number": "1576479454",
      "date": 1576479454,
      "dateSent": 1576479459,
      "clientSignsCount": 0,
      "ownerSignsCount": 0,
      "status": 3,
      "versionStructure": 0,
      "extraFields": [],
      "bodies": [],
      "isReadFromApi": 0,
      "documentUuid": "1896ca78-761a-4804-9fc8-6ef2855f4b1a",
      "agreementProcId": 0,
      "agreementStatus": 0
    }
  ],
  "package2Dictionaries": [],
  "extraFields": [],
  "contractDictionaries": [],
  "packageTags": [],
  "packageType": {},
  "isRead": 1,
  "isReadFromApi": 0,
  "isReadyForSend": 0,
  "packageDirection": 1,
  "signDateTerm": 0,
  "packageUuid": "f30c55dd-47cf-4a82-a07c-0be2c95b8716",
  "isWithAgreement": 0
}