Отримання тіла документа

Для роботи з цим методом користувач повинен бути авторизованим .

Метод запиту

HTTP GET

Content-Type

application/json (тіло запиту/відповіді в json форматі в тілі HTTP запиту)

URL запиту

https://doc.edin.ua/bdoc/store/package/document/body?package_id=58&document_id=53&body_id=53

Параметри, що передаються в URL (разом з адресою методу)

В рядку заголовка (Header) «Set-Cookie» обов’язково передається SID - токен, отриманий при авторизації

Обов’язкові url-параметри:

package_id - ID комплекту документів

document_id - ID документа

body_id - ID тіла документа

JSON-параметри в тілі HTTP запиту/відповіді

REQUEST

В цьому методі json-тіло запиту відсутнє (інші дані передавати не потрібно).

RESPONSE

У відповідь передається документ в вигляді набору байт.


Приклади

При використанні методу json-тіло запиту відсутнє (дані передавати не потрібно)


У відповідь передається документ в вигляді набору байт.