Створення ролі

Для роботи з цим методом користувач повинен бути авторизованим .

Метод запиту

HTTP POST

Content-Type

application/json (тіло запиту/відповіді в json форматі в тілі HTTP запиту)

URL запиту

https://doc.edin.ua/bdoc/role

Параметри, що передаються в URL (разом з адресою методу)

В рядку заголовка (Header) «Set-Cookie» обов’язково передається SID - токен, отриманий при авторизації

Обов’язкові параметри, що передаються в тілі запиту (json)

companyId, name, code

JSON-параметри в тілі HTTP запиту/відповіді

REQUEST

Опис json-параметрів запиту метода API (об’єкт Role)

Таблиця 1 - Опис параметрів об’єкта Role

Параметр

Формат

Опис

Об’єкт Role

roleId

long

id ролі

company

Company

об’єкт; інформація про компанію

companyId

long

id компаниії

name

String

назва ролі

code

String

код ролі

status

int

статус; «1 - активний; 2 - заблокований»

autoBind

int

ознака «Автоматично додавати цю роль всім новим користувачам» 0-Ні; 1-Да

users

List<User_>

масив об’єктів; користувачі

uiTypes

List<UIType2Role_>

масив об’єктів; зв’язки користувальницьких розділів і ролей

packageAccessType

int

тип доступу

В запиті в об’єкті Company передається:

Параметр

Mandatory/Optional

Формат

Опис

companyId

M

long

id компанії

RESPONSE

Опис json-параметрів відповіді метода API (об’єкт Role)

Таблиця 3 - Опис параметрів об’єкта Role

Параметр

Формат

Опис

Об’єкт Role

roleId

long

id ролі

company

Company

об’єкт; інформація про компанію

companyId

long

id компаниії

name

String

назва ролі

code

String

код ролі

status

int

статус; «1 - активний; 2 - заблокований»

autoBind

int

ознака «Автоматично додавати цю роль всім новим користувачам» 0-Ні; 1-Да

users

List<User_>

масив об’єктів; користувачі

uiTypes

List<UIType2Role_>

масив об’єктів; зв’язки користувальницьких розділів і ролей

packageAccessType

int

тип доступу

Таблиця 4 - Опис параметрів об’єкта Company

Параметр

Формат

Опис

Об’єкт Company

companyId

long

ID компанії

accountId

long

ID аккаунта

type

int

тип компанії (1 - юр. особа; 2 - фіз. особа)

name

String

назва компанії

legalName

String

юридична назва

inn

String

ідентифікаційний номер платника податків

code

String

свідоцтво платника ПДВ

phone

String

телефон

info

String

додаткова інформація

isApproved

int

ознака створення компанії з ЕЦП; можливі значення: 0 - створена звичайним способом; 1 - створена з ЕЦП

isSignedOffer

int

ознака підписана чи оферта; значення за замовчуванням = 0; коментар: 0 - Ні; 1 - Так

isActive

int

статус компанії: активна / деактивовано; значення за замовчуванням = 1; коментар: 0 - Ні; 1 - Так

ownershipType

String

форма власності

atCode

String

код КОАТУУ (Класифікатор об’єктів адміністративно-територіального устрою України)

certNum

String

свідоцтво платника ПДВ

uuID

String

унікальний ідентифікатор компанії

bankAcc

BankAcc_

об’єкт; банківські реквізити

legalAddress

Address_

об’єкт; юридична адреса

actualAddress

Address_

об’єкт; фактична адреса

fizName

CompanyFizName_

об’єкт; ПІБ фіз. особи компанії

certificates

List<Certificate_>

масив об’єктів; сертифікати

dictionaries

List<Dictionary_>

масив об’єктів; довідники

notifySettings

List<EmailNotifySettings_>

масив об’єктів; налаштування відправки повідомлень на пошту


Приклади

Приклад тіла запиту (json):

{
 "company": {
  "companyId": 1307
 },
 "name": "Чупакабра",
 "code": "38d8f5b0f6224565b45726228e1a55b4"
}

Приклад тіла відповіді (json):

{
 "roleId": 3427,
 "company": {
  "companyId": 1307,
  "accountId": 8,
  "type": 1,
  "name": "Для ролей ",
  "code": "43343",
  "isApproved": 0,
  "isSignedOffer": 1,
  "isActive": 1,
  "ownershipType": "vccv",
  "uuid": "7ef5b288-537f-4efd-b175-5993ed2438e3",
  "certificates": [],
  "dictionaries": [],
  "notifySettings": []
 },
 "companyId": 1307,
 "name": "Чупакабра",
 "code": "38d8f5b0f6224565b45726228e1a55b4",
 "status": 1,
 "autoBind": 0,
 "users": [],
 "uiTypes": [],
 "packageAccessType": 0
}