Вивантаження списку типів документів з .xlsx файлу

Для роботи з цим методом користувач повинен бути авторизованим .

Метод запиту

HTTP POST

Content-Type

application/json (тіло запиту/відповіді в json форматі в тілі HTTP запиту)

URL запиту

https://doc.edin.ua/bdoc/document_types

Параметри, що передаються в URL (разом з адресою методу)

В рядку заголовка (Header) «Set-Cookie» обов’язково передається SID - токен, отриманий при авторизації

Обов’язкові url-параметри:

document_id - ID документу

Опціональні url-параметри:

use_type - тип документообігу („1 - external use (зовнішній), 2 - internal use (внутрішній)“)

JSON-параметри в тілі HTTP запиту/відповіді

REQUEST

В запиті методу передається Excel файл.

RESPONSE

Опис json-параметрів відповіді методу API (масив об’єктів Document).

Таблиця 1 - Опис параметрів об’єкта Document

Параметр

Формат

Опис

Об’єкт Document

documentId

long

id документа

companyId

long

id компанії

company

Company_

об’єкт; інформація про компанію

name

String

назва документа

type

int

тип; «1 - Файл; 2 - Структура; 3 - Динамічна структура; 4 - Таблиця»

code

String

код документа

agreementProcId

long

id процесу узгодження

isActive

int

статус; «1 - Активний; 0 - Заблокований»

extraFields

List<ExtraField_>

масив об’єктів; додаткові поля документа

dictionary

Dictionary_

об’єкт; дані довідника

structures

List<DocumentStructure_>

масив об’єктів; дані структурованого документа


Приклади

В тілі запиту передається Excel файл.


Приклад тіла відповіді в json форматі

[
 {
  "agreementProcId": 0,
  "companyId": 4,
  "documentId": 2583,
  "extraFields": [],
  "isActive": 1,
  "isProviderAccess": 1,
  "name": "Для шифрования",
  "type": 1,
  "useType": 1
 },
 {
  "agreementProcId": 68,
  "code": "423",
  "companyId": 4,
  "documentId": 1008,
  "extraFields": [],
  "isActive": 1,
  "isProviderAccess": 0,
  "name": "О еще один",
  "type": 1,
  "useType": 1
 },
 {
  "agreementProcId": 0,
  "code": "56",
  "companyId": 4,
  "documentId": 980,
  "extraFields": [],
  "isActive": 1,
  "isProviderAccess": 0,
  "name": "для шифрования",
  "type": 1,
  "useType": 1
 }
]