Отримання списку всіх документів своєї компанії та компанії контрагента

Для роботи з цим методом користувач повинен бути авторизованим .

Метод використовується для отримання списку документів при налаштуванні процесу узгодження.

Метод запиту

HTTP GET

Content-Type

application/json (тіло запиту/відповіді в json форматі в тілі HTTP запиту)

URL запиту

https://doc.edin.ua/bdoc/extra/document_types?document_company_id=55&agreement_company_id=44

Параметри, що передаються в URL (разом з адресою методу)

В рядку заголовка (Header) «Set-Cookie» обов’язково передається SID - токен, отриманий при авторизації

Обов’язкові url-параметри:

document_company_id - ID компанії власника документа

agreement_company_id - ID компании власника процесу узгодження

JSON-параметри в тілі HTTP запиту/відповіді

REQUEST

В цьому методі json-тіло запиту відсутнє (інші дані передавати не потрібно).

RESPONSE

В тілі відповіді передається список документів з ID процесу узгодження для компанії-власника процесу узгодження (тої, що визначається параметром agreement_company_id)

Приклади

При використанні методу json-тіло запиту відсутнє (дані передавати не потрібно)


В тілі відповіді передається список документів з ID процесу узгодження для компанії-власника процесу узгодження (тої, що визначається параметром agreement_company_id)