Отримання списку комплекта документів

Для роботи з цим методом користувач повинен бути авторизованим .

Метод запиту

HTTP POST

Content-Type

application/json (тіло запиту/відповіді в json форматі в тілі HTTP запиту)

URL запиту

https://doc.edin.ua/bdoc/store/packages

Параметри, що передаються в URL (разом з адресою методу)

В рядку заголовка (Header) «Set-Cookie» обов’язково передається SID - токен, отриманий при авторизації

Опціональні url-параметри:

limit - ліміт вибірки (за умовчуванням 30; максимальне значення вибірки 50)

offset - зміщення відносно верхньої межі вибірки (за умовчуванням 0)

JSON-параметри в тілі HTTP запиту/відповіді

REQUEST

Опис json-параметрів запиту метода API (частина об’єкта PackageFilter)

Таблиця 1 - Опис параметрів об’єкта PackageFilterPart

Параметр

Формат

Опис

Об’єкт PackageFilterPart

folder

long

каталог (1 - Вхідні (inbox); 2 - Відправлені (outbox); 3 - Черновик (draft))

fileName

String

пошук по імені файлу документа

packageDictionaryValue

DictionaryValue

об’єкт; пошук по значенню довідника комплекта документів

extraField

ExtraField

об’єкт; пошук по значенню екстра поля; досить вказати 2 параметра: ExtraField {fieldId:1212, value:“dfdb“}

recipientCompaniesIds

List<Long>

масив id отримувачів

senderCompaniesIds

List<Long>

масив id відправників

contractIds

List<Long>

масив id сценаріїв документообігу

packageTypesIds

List<Long>

масив; по типам комплектів документів

packageChainIds

List<Long>

масив; по версії типу комплекта документів

packageStatuses

List<Long>

масив; по статусам комплектів документів, де 1 - чернетка; 2 - відправлений; 3 - прийнятий; 4 - запит на уточнення; 5 - відхилений; 6 - оброблений; 7 - відмова

dateFrom

long

по даті зміни комплекта документів (unix timestamp)

dateTo

long

по даті зміни комплекта документів (unix timestamp)

packageNumber

String

по номеру комплекта документів

isReadFromApi

Integer

ознака завантаження по API (0 - ні, 1 - так)

isRead

Integer

ознака, що комплект прочитаний (0 - ні, 1 - так)

Таблиця 2 - Опис параметрів об’єкта ExtraField

Параметр

Формат

Опис

Об’єкт ExtraField

fieldId

long

id поля

companyId

long

id компанії

name

String

назва поля

description

String

опис поля

dataType

int

формат поля; 1 - текст; 2 - число; 3 - дата; 4 - цифра

status

int

статус; 1 - Активно, 0 - Неактивно (Заблокировано)

value

String

значення поля

Таблиця 3 - Опис параметрів об’єкта DictionaryValue

Параметр

Формат

Опис

Об’єкт DictionaryValue

valueId

long

id значення довідника

dictionaryId

long

id довідника

name

String

назва значення довідника

code

String

код значення довідника

parentCode

String

код «батьківського» значення довідника

isActive

int

статус значення довідника; 1 - активний, 0 - заблокований

RESPONSE

Опис json-параметрів відповіді метода API (масив об’єктів Package)

Таблиця 4 - Опис параметрів об’єкта Package

Параметр

Формат

Опис

Об’єкт Package

packageId

long

ID комплекту

senderCompanyId

long

ID компанії-відправника

recipientCompanyId

long

ID компанії-одержувача

ownerCompanyId

long

ID власника компанії

clientCompanyId

long

ID контрагента

ownerCompany

Company_

об’єкт; дані власника компанії

clientCompany

Company_

об’єкт; дані контрагента

senderCompany

Company_

об’єкт; дані компанії-відправника

recipientCompany

Company_

об’єкт; дані компанії-одержувача

contractId

long

ID сценарію документообігу

contract

Contract_

об’єкт; дані сценарію документообігу

packageTypeId

long

ID типу комплекту

packageTypeChainId

long

ID ланцюжка типу комплекту (використовується для пошуку пов’язаних версій комплекта)

dateCreated

long

дата створення

dateChanged

long

дата зміни

status

int

статус комплекту

 • 1 - Чернетка;

 • 2 - Відправлений;

 • 3 - Прийнято;

 • 4 - Запит на уточнення;

 • 5 - Відхилено;

 • 6 - Опрацьовано;

 • 7 - Відмова;

 • 8 - Довкладення

archive

int

ознака архівації

packageNumber

String

номер комплекту

documents

List<DocumentStore_>

масив об’єктів; документи комплекту

package2Dictionaries

List<Package2Dictionaries_>

масив об’єктів; довідники комплекту

extraFields

List<Package2ExtraField_>

масив об’єктів; користувацькі поля, прив’язані до комплекту

contractDictionaries

List<Dictionary_>

масив об’єктів; список довідників, скопійованих з сценарію документообігу в момент створення комплекта

packageTags

List<Tag_>

масив об’єктів; список тегів, що прив’язані до комплекту

packageType

PackageType

об’єкт; настройки комплекту документів (комплекту)

isRead

int

ознака прочитання на WEB

isReadFromApi

int

ознака прочитання (завантаження) по API

isReadyForSend

int

індикатор «Готовий до відправлення»

packageDirection

int

напрямок комплекту; 1 - inbox, 2 - outbox, 3 - draft

signDateTerm

long

термін для підписання

packageUuid

UUID

унікальний ідентифікатор комплекта

packageBase

PackageBase_

об’єкт; дані комплекта підстави

packageId

long

ID комплекту

packageBasedId

long

ID комплекта підстави

packageBasedNumber

String

номер комплекта підстави


Приклади

Пиклад тіла запиту в json форматі

{
 "folder": 1,
 "packageStatuses": [
  2,
  3,
  4,
  6,
  5,
  7,
  8
 ],
 "filterId": 0,
 "filterName": null
}

Приклад тіла відповіді в json форматі

[
 {
  "packageId": 6913,
  "senderCompanyId": 6,
  "recipientCompanyId": 4,
  "senderCompany": {
   "companyId": 6,
   "accountId": 10,
   "type": 0,
   "name": "ФІЗИЧНА ОСОБА",
   "legalName": "Ромашка",
   "inn": "0987654321",
   "code": "12345678",
   "isApproved": 0,
   "isSignedOffer": 0,
   "isActive": 0,
   "uuid": "22345200-abe8-4f60-90c8-0d43c5f6c0f6",
   "certificates": [],
   "dictionaries": [],
   "notifySettings": []
  },
  "recipientCompany": {
   "companyId": 4,
   "accountId": 8,
   "type": 0,
   "name": "Царь Царей",
   "legalName": "ПрАТ \"Літак\"",
   "inn": "123456789043",
   "code": "34554355",
   "isApproved": 0,
   "isSignedOffer": 0,
   "isActive": 0,
   "uuid": "a903de62-5b34-43c9-b73a-fb2b8ee4efc1",
   "certificates": [],
   "dictionaries": [],
   "notifySettings": []
  },
  "contract": {
   "contractId": 6,
   "number": "1",
   "contractName": "Сотрудник",
   "date": 1531872000,
   "description": "ав",
   "expiredDate": 1563408000,
   "sentDate": 0,
   "status": 2,
   "paymentStatus": 1,
   "isSpecialConditions": 0,
   "isAllClientSenderPackages": 0,
   "isAllOwnerSenderPackages": 0,
   "dictionaries": [],
   "ownerPackages": [],
   "clientPackages": []
  },
  "packageTypeId": 2139,
  "packageTypeChainId": 285,
  "dateCreated": 1573051584,
  "dateChanged": 1573052586,
  "status": 2,
  "archive": 0,
  "packageNumber": "1573051558",
  "documents": [],
  "package2Dictionaries": [],
  "extraFields": [],
  "contractDictionaries": [],
  "packageType": {
   "packageId": 2139,
   "companyId": 4,
   "name": "Создал что бы удалить",
   "type": 1,
   "code": "80be4146ea4b4ca9a808ce6e8ae98a98",
   "packageChainId": 285,
   "status": 1,
   "version": 0,
   "dateChanged": 1573051420,
   "autoHandle": 0,
   "document2packages": [],
   "package2dictionaries": [],
   "extraFields": []
  },
  "isRead": 1,
  "isReadFromApi": 0,
  "isReadyForSend": 0,
  "packageDirection": 1,
  "signDateTerm": 0,
  "packageUuid": "4eb586a0-50e3-4455-97bf-c049c656af22",
  "isWithAgreement": 0
 },
 {
  "packageId": 6263,
  "senderCompanyId": 6,
  "recipientCompanyId": 4,
  "senderCompany": {
   "companyId": 6,
   "accountId": 10,
   "type": 0,
   "name": "ФІЗИЧНА ОСОБА",
   "legalName": "Ромашка",
   "inn": "0987654321",
   "code": "12345678",
   "isApproved": 0,
   "isSignedOffer": 0,
   "isActive": 0,
   "uuid": "22345200-abe8-4f60-90c8-0d43c5f6c0f6",
   "certificates": [],
   "dictionaries": [],
   "notifySettings": []
  },
  "recipientCompany": {
   "companyId": 4,
   "accountId": 8,
   "type": 0,
   "name": "Царь Царей",
   "legalName": "ПрАТ \"Літак\"",
   "inn": "123456789043",
   "code": "34554355",
   "isApproved": 0,
   "isSignedOffer": 0,
   "isActive": 0,
   "uuid": "a903de62-5b34-43c9-b73a-fb2b8ee4efc1",
   "certificates": [],
   "dictionaries": [],
   "notifySettings": []
  },
  "contract": {
   "contractId": 6,
   "number": "1",
   "contractName": "Сотрудник",
   "date": 1531872000,
   "description": "ав",
   "expiredDate": 1563408000,
   "sentDate": 0,
   "status": 2,
   "paymentStatus": 1,
   "isSpecialConditions": 0,
   "isAllClientSenderPackages": 0,
   "isAllOwnerSenderPackages": 0,
   "dictionaries": [],
   "ownerPackages": [],
   "clientPackages": []
  },
  "packageTypeId": 1945,
  "packageTypeChainId": 285,
  "dateCreated": 1568620619,
  "dateChanged": 1568620619,
  "status": 2,
  "archive": 0,
  "packageNumber": "1568620497",
  "documents": [],
  "package2Dictionaries": [],
  "extraFields": [],
  "contractDictionaries": [],
  "packageType": {
   "packageId": 1945,
   "companyId": 4,
   "name": "Создал что бы удалить",
   "type": 1,
   "code": "80be4146ea4b4ca9a808ce6e8ae98a98",
   "packageChainId": 285,
   "status": 2,
   "version": 0,
   "dateChanged": 1568620428,
   "autoHandle": 0,
   "document2packages": [],
   "package2dictionaries": [],
   "extraFields": []
  },
  "isRead": 1,
  "isReadFromApi": 0,
  "isReadyForSend": 0,
  "packageDirection": 1,
  "signDateTerm": 0,
  "packageUuid": "b5800b95-e181-474c-adb3-50f8593f322c",
  "isWithAgreement": 1
 }
]