Відправка сценарію документообігу

Для роботи з цим методом користувач повинен бути авторизованим .

Метод запиту

HTTP POST

Content-Type

application/json (тіло запиту/відповіді в json форматі в тілі HTTP запиту)

URL запиту

https://doc.edin.ua/bdoc/contract/send

Параметри, що передаються в URL (разом з адресою методу)

В рядку заголовка (Header) «Set-Cookie» обов’язково передається SID - токен, отриманий при авторизації

JSON-параметри в тілі HTTP запиту/відповіді

REQUEST

В цьому методі в json-тілі запиту передається масив ідентифікаторів сценаріъв документообігу (contractId), які необхідно відправити.

RESPONSE

У відповідь передається код сервера 200 (ok)


Приклади

[
  2181
]

У відповідь передається код сервера 200 (ok)