Відправка внутрішнього документа

Для роботи з цим методом користувач повинен бути авторизованим .

Метод запиту

HTTP POST

Content-Type

application/form-data (тіло запиту/відповіді в форматі form-data в тілі HTTP запиту)

URL запиту

https://doc.edin.ua/bdoc/store/internal-document/send

Параметри, що передаються в URL (разом з адресою методу)

В рядку заголовка (Header) «Set-Cookie» обов’язково передається SID - токен, отриманий при авторизації

Обов’язкові параметри, що передаються в тілі запиту (form-data)

document_id - id внутрішнього документа

JSON-параметри в тілі HTTP запиту/відповіді

RESPONSE

У відповідь передається код сервера 200 (ok).

Приклади

Приклад тіла запиту (form-data):

-----------------------------305518503435362514603762359959
Content-Disposition: form-data; name="document_id"

5975
-----------------------------305518503435362514603762359959

У відповідь передається код сервера 200 (ok).