Видалення прив’язки обраного сценарію документообігу до маршруту

Для роботи з цим методом користувач повинен бути авторизованим .

Метод запиту

HTTP DELETE

Content-Type

application/json (тіло запиту/відповіді в json форматі в тілі HTTP запиту)

URL запиту

https://doc.edin.ua/bdoc/route/contracts?route_id=251

Параметри, що передаються в URL (разом з адресою методу)

В рядку заголовка (Header) «Set-Cookie» обов’язково передається SID - токен, отриманий при авторизації

Обов’язкові url-параметри:

route_id - ID маршруту

JSON-параметри в тілі HTTP запиту/відповіді

REQUEST

В json-тілі запиту передається масив id сценаріїв документообігу.

RESPONSE

У відповідь передається код сервера 200 (ok)


Приклади

[
  5087,
  2109,
  2110
]

У відповідь передається код сервера 200 (ok)