Отримання списку сертифікатів MobileID

Для роботи з цим методом користувач повинен бути авторизованим .

Метод запиту

HTTP GET

Content-Type

application/json (тіло запиту/відповіді в json форматі в тілі HTTP запиту)

URL запиту

https://doc.edin.ua/bdoc/mobile_certs?msisdn=380667901456

Параметри, що передаються в URL (разом з адресою методу)

В рядку заголовка (Header) «Set-Cookie» обов’язково передається SID - токен, отриманий при авторизації

Обов’язкові url-параметри:

msisdn - номер телефону

JSON-параметри в тілі HTTP запиту/відповіді

REQUEST

В цьому методі json-тіло запиту відсутнє (інші дані передавати не потрібно).

RESPONSE

У відповідь передаються дані сертификатів, що прив’язані до вказаного номера телефону (об’єкт MobileCert).

Таблиця 1 - Опис параметрів об’єкта MobileCert

Параметр

Формат

Опис

Об’єкт MobileCert

organization

String

організація

positionId

String

id посади

services

String[]

масив; коди послуг

title

String

посада

msisdn

String

номер телефону

Приклади

При використанні методу json-тіло запиту відсутнє (дані передавати не потрібно)


Приклад тіла відповіді в json форматі

[
 {
  "organization": "",
  "title": "Anonymous",
  "positionId": 3419,
  "services": [
   "AUTH_ANONYMOUS",
   "POSITIONS_PERMIT_ANONYMOUS",
   "REG_ANONYMOUS"
  ]
 },
 {
  "organization": "ТОВ АТС",
  "title": "генеральний директор",
  "positionId": 3420,
  "services": [
   "AUTH_DSTU_DEPUTY",
   "ENCRYPT_DSTU_DEPUTY",
   "DECRYPT_DSTU_DEPUTY",
   "REG_DSTU_DEPUTY",
   "SIGN_DSTU_DEPUTY"
  ]
 }
]