Створення запиту на формування аналітичного звіту

Для роботи з цим методом користувач повинен бути авторизованим .

Метод запиту

HTTP POST

Content-Type

application/json (тіло запиту/відповіді в json форматі в тілі HTTP запиту)

URL запиту

https://doc.edin.ua/bdoc/report

Параметри, що передаються в URL (разом з адресою методу)

В рядку заголовка (Header) «Set-Cookie» обов’язково передається SID - токен, отриманий при авторизації

Обов’язкові параметри, що передаються в тілі запиту (json)

reportType (визначає тип звіту), reportName, companyId, reportStartDate, reportEndDate

JSON-параметри в тілі HTTP запиту/відповіді

REQUEST

Опис json-параметрів запиту метода API:

Таблиця 1 - Опис параметрів запиту

Параметр

Mandatory/Optional

Формат

Опис

reportType

M

int

тип звіту; 1 - по зовнішньому документообігу, 2 - по завданням

reportName

M

String

назва звіту

companyId

M

long

ID компанії

reportFilter

O

об’єкт

в залежності від reportType, містить або «partnerCompanyId», або «taskUser» та «taskUserId»

reportStartDate

M

long

дата початку часового періоду звіту (Unix timestamp)

reportEndDate

M

long

дата закінчення часового періоду звіту (Unix timestamp)

RESPONSE

Опис json-параметрів відповіді метода API (об’єкт Report)

Таблиця 2 - Опис параметрів об’єкта Report

Параметр

Формат

Опис

Об’єкт Report

reportName

String

назва звіту

reportId

long

ID звіту

companyId

long

ID компанії

reportStartDate

long

дата початку часового періоду звіту (у форматі Unix timestamp)

reportEndDate

long

дата закінчення часового періоду звіту (у форматі Unix timestamp)

dateCreated

long

дата і час запиту на створення звіту (у форматі Unix timestamp)

dateCompleted

long

дата і час створення звіту (у форматі Unix timestamp)

reportType

int

тип звіту; 1 - по зовнішньому документообігу, 2 - по задачам

userId

long

ID користувача

userEmail

String

Email користувача

reportStatus

int

статус звіту; 1 - IN_PROGRESS, 2 - FINISHED

company

Company_

об’єкт; інформація про компанію

reportFilter

ReportDocumentFilter або ReportTaskFilter

змінна, в залежності про типу звіту містить об’єкт ReportDocumentFilter або об’єкт ReportTaskFilter

reportFileLink

String

посилання на файл

Таблиця 3 - Опис параметрів об’єкта ReportDocumentFilter

Параметр

Формат

Опис

Об’єкт ReportDocumentFilter

companyId

long

ID компанії

company

Company_

об’єкт; інформація про компанію

reportStartDate

long

дата початку часового періоду звіту (у форматі Unix timestamp)

reportEndDate

long

дата закінчення часового періоду звіту (у форматі Unix timestamp)

partnerCompanyId

long

ID компанії-партнера

partnerCompany

Company_

об’єкт; об’єкт; інформація про компанію-партнера

Таблиця 4 - Опис параметрів об’єкта ReportTaskFilter

Параметр

Формат

Опис

Об’єкт ReportTaskFilter

companyId

long

ID компанії

company

Company_

об’єкт; інформація про компанію, за якою вибираються завдання

reportStartDate

long

дата початку часового періоду звіту (у форматі Unix timestamp)

reportEndDate

long

дата закінчення часового періоду звіту (у форматі Unix timestamp)

taskUserId

long

ID користувача, за яким вибираються завдання

taskUser

User_

об’єкт; інформація про користувача

taskStatus

int

тип завдання (1 - узгодження; 2 - підписання; 3 - повідомлення)

taskType

int

Статус завдання - 2-in_progress, 3-finished, 4-canceled, 5-expired (До виконання, Виконано, Відхилено, Прострочена )


Приклади

Приклад тіла запиту (json) для Створення звіту по зовнішньому документообігу:

{
 "reportType": 1,
 "reportFilter": {
 "partnerCompanyId": 4
 },
 "reportName": "тижневий звіт",
 "companyId": 1313,
 "reportStartDate": 1572566800,
 "reportEndDate": 1575244600
}

Приклад тіла відповіді (json):

{
 "reportName": "тижневий звіт",
 "reportId": 339,
 "companyId": 1319,
 "reportStartDate": 1575244800,
 "reportEndDate": 1575849600,
 "dateCreated": 1575910632,
 "dateCompleted": 0,
 "reportType": 1,
 "userId": 683,
 "userEmail": "wilfdlnfujkbai@gmail.com",
 "reportStatus": 1,
 "company": {
  "companyId": 1319,
  "accountId": 0,
  "type": 0,
  "name": "ТОВ Альбатрос ",
  "code": "01235896",
  "isApproved": 0,
  "isSignedOffer": 0,
  "isActive": 0,
  "certificates": [],
  "dictionaries": [],
  "notifySettings": []
 }
}