Редагування (додавання / видалення) зв’язків користувачів з роллю(-ями)

Увага

Додавання / видалення зв’язків виконується шляхом перезатирання - залишаються тільки ті зв’язки (передаються списком), котрі були передані в останньому запиті!

Для роботи з цим методом користувач повинен бути авторизованим .

Метод запиту

HTTP PATCH

Content-Type

application/json (тіло запиту/відповіді в json форматі в тілі HTTP запиту)

URL запиту

https://doc.edin.ua/bdoc/user/roles

Параметри, що передаються в URL (разом з адресою методу)

В рядку заголовка (Header) «Set-Cookie» обов’язково передається SID - токен, отриманий при авторизації

Обов’язкові url-параметри:

user_id - ідентифікатор користувача

JSON-параметри в тілі HTTP запиту/відповіді

REQUEST

В цьому методі в json-тілі запиту передаються ідентифікатори ролей (roleId), котрі необхідно «прив’язати» до користувача. Дані передаються в вигляді масиву об’єктів.

RESPONSE

Опис json-параметрів відповіді методу API (об’єкт Role).

Таблиця 1 - Опис параметрів об’єкта Role

Параметр

Формат

Опис

Об’єкт Role

roleId

long

id ролі

company

Company_

об’єкт; інформація про компанію

companyId

long

id компаниії

name

String

назва ролі

code

String

код ролі

status

int

статус; «1 - активний; 2 - заблокований»

autoBind

int

ознака «Автоматично додавати цю роль всім новим користувачам» 0-Ні; 1-Да

users

List<User_>

масив об’єктів; користувачі

uiTypes

List<UIType2Role_>

масив об’єктів; зв’язки користувальницьких розділів і ролей

packageAccessType

int

тип доступу


Приклади

Приклад тіла запиту в json форматі:

[
 {
  "roleId": 128
 }
]

Приклад тіла відповіді в json форматі:

[
 {
  "roleId": 128,
  "companyId": 4,
  "name": "Новая",
  "code": "23",
  "status": 1,
  "autoBind": 0,
  "users": [],
  "uiTypes": [],
  "packageAccessType": 0
 }
]