Створення/редагування сценарію документообігу

Для роботи з цим методом користувач повинен бути авторизованим .

Важливо

Вибір дії (створення або редагування). В разі якщо в тілі запиту (json) присутній contractId, то сценарій документообігу з зазначеним Id підлягає редагуванню. Відсутність параметра contractId веде до створення нового сценарію документообігу.

Метод запиту

HTTP POST

Content-Type

application/json (тіло запиту/відповіді в json форматі в тілі HTTP запиту)

URL запиту

https://doc.edin.ua/bdoc/contract

Параметри, що передаються в URL (разом з адресою методу)

В рядку заголовка (Header) «Set-Cookie» обов’язково передається SID - токен, отриманий при авторизації

Обов’язкові параметри, що передаються в тілі запиту (json)

contractId (для редагування сценарію документообігу), clientCompany, companyId, contractName, ownerCompany, number

JSON-параметри в тілі HTTP запиту/відповіді

REQUEST

Опис json-параметрів запиту метода API (об’єкт Contract)

Таблиця 1 - Опис параметрів об’єкта Contract

Параметр

Формат

Опис

Об’єкт Contract

contractId

long

ID сценарію документообігу

number

String

номер документа

contractName

String

назва сценарію документообігу

date

long

дата документа у форматі UNIX TimeStamp

ownerCompany

Company

об’єкт; інформація про компанію відправника (власника)

clientCompany

Company

об’єкт; інформація про компанію одержувача (клієнта)

description

String

опис / додаткова інформація

expiredDate

long

дійсний до (дата у форматі UNIX TimeStamp)

sentDate

long

дата відправки у форматі UNIX TimeStamp

status

int

статус; 0 - Чернетка; 1 - Новий; 2 - Прийнято; 3 - Відхилено; 4 - Розірвано; 5 - Чекає підписання; значення за замовчуванням = «0»

paymentStatus

int

ознака, що визначає платника за транзакцію; 0 - Відправник (клієнт), 1 - Одержувач (власник); значення за замовчуванням = «0»;

isSpecialConditions

int

ознака використання спеціальних умов обслуговування

isAllClientSenderPackages

int

відмітка «всі комплекти» для вхідних; 0 - немає, 1 — так

isAllOwnerSenderPackages

int

відмітка «всі комплекти» для вихідних; 0 - немає, 1 — так

specialConditions

SpecialConditions_

об’єкт; спеціальні умови

dictionaries

List<Dictionary_>

масив об’єктів; дані довідників

tags

List<Tag_>

масив об’єктів; дані тегів

ownerPackages

List<PackageType_>

масив об’єктів; дані комплектів документів відправника

clientPackages

List<PackageType_>

масив об’єктів; дані комплектів документів одержувача

В запиті в об’єкті Company передаються:

Параметр

Mandatory/Optional

Формат

Опис

companyId

M

long

id компанії

accountId

O

long

id аккаунту

RESPONSE

Опис json-параметрів відповіді метода API (об’єкт Contract)

Таблиця 3 - Опис параметрів об’єкта Contract

Параметр

Формат

Опис

Об’єкт Contract

contractId

long

ID сценарію документообігу

number

String

номер документа

contractName

String

назва сценарію документообігу

date

long

дата документа у форматі UNIX TimeStamp

ownerCompany

Company

об’єкт; інформація про компанію відправника (власника)

clientCompany

Company

об’єкт; інформація про компанію одержувача (клієнта)

description

String

опис / додаткова інформація

expiredDate

long

дійсний до (дата у форматі UNIX TimeStamp)

sentDate

long

дата відправки у форматі UNIX TimeStamp

status

int

статус; 0 - Чернетка; 1 - Новий; 2 - Прийнято; 3 - Відхилено; 4 - Розірвано; 5 - Чекає підписання; значення за замовчуванням = «0»

paymentStatus

int

ознака, що визначає платника за транзакцію; 0 - Відправник (клієнт), 1 - Одержувач (власник); значення за замовчуванням = «0»;

isSpecialConditions

int

ознака використання спеціальних умов обслуговування

isAllClientSenderPackages

int

відмітка «всі комплекти» для вхідних; 0 - немає, 1 — так

isAllOwnerSenderPackages

int

відмітка «всі комплекти» для вихідних; 0 - немає, 1 — так

specialConditions

SpecialConditions_

об’єкт; спеціальні умови

dictionaries

List<Dictionary_>

масив об’єктів; дані довідників

tags

List<Tag_>

масив об’єктів; дані тегів

ownerPackages

List<PackageType_>

масив об’єктів; дані комплектів документів відправника

clientPackages

List<PackageType_>

масив об’єктів; дані комплектів документів одержувача

Таблиця 4 - Опис параметрів об’єкта Company

Параметр

Формат

Опис

Об’єкт Company

companyId

long

ID компанії

accountId

long

ID аккаунта

type

int

тип компанії (1 - юр. особа; 2 - фіз. особа)

name

String

назва компанії

legalName

String

юридична назва

inn

String

ідентифікаційний номер платника податків

code

String

свідоцтво платника ПДВ

phone

String

телефон

info

String

додаткова інформація

isApproved

int

ознака створення компанії з ЕЦП; можливі значення: 0 - створена звичайним способом; 1 - створена з ЕЦП

isSignedOffer

int

ознака підписана чи оферта; значення за замовчуванням = 0; коментар: 0 - Ні; 1 - Так

isActive

int

статус компанії: активна / деактивовано; значення за замовчуванням = 1; коментар: 0 - Ні; 1 - Так

ownershipType

String

форма власності

atCode

String

код КОАТУУ (Класифікатор об’єктів адміністративно-територіального устрою України)

certNum

String

свідоцтво платника ПДВ

uuID

String

унікальний ідентифікатор компанії

bankAcc

BankAcc_

об’єкт; банківські реквізити

legalAddress

Address_

об’єкт; юридична адреса

actualAddress

Address_

об’єкт; фактична адреса

fizName

CompanyFizName_

об’єкт; ПІБ фіз. особи компанії

certificates

List<Certificate_>

масив об’єктів; сертифікати

dictionaries

List<Dictionary_>

масив об’єктів; довідники

notifySettings

List<EmailNotifySettings_>

масив об’єктів; налаштування відправки повідомлень на пошту


Приклади

Приклад тіла запиту (json) для Створення сценарію документообігу:

{
 "clientCompany": {
  "companyId": 823
 },
 "ownerCompany": {
  "companyId": 4
 },
 "contractName": "новый контракт ",
 "date": 1554336000,
 "description": "фсвымапроло",
 "expiredDate": 1554940800,
 "number": "1234354656"
}

Приклад тіла запиту (json) для Редагування сценарію документообігу:

{
 "contractId": 2129,
 "clientCompany": {
  "companyId": 823
 },
 "ownerCompany": {
  "companyId": 4
 },
 "contractName": "новый контракт ",
 "date": 1554336000,
 "description": "фсвымапроло",
 "expiredDate": 1554940800,
 "number": "1234354656"
}

Приклад тіла відповіді (json) - однаковий для Створення/Редагування:

{
 "contractId": 2129,
 "contractName": "новый контракт123245465 ",
 "date": 0,
 "ownerCompany": {
  "companyId": 4,
  "accountId": 8,
  "type": 1,
  "name": "Царь Царей",
  "legalName": "ПрАТ \"Літак\"",
  "inn": "123456789043",
  "code": "34554355",
  "phone": "4234234324",
  "info": "ewdw",
  "isApproved": 1,
  "isSignedOffer": 1,
  "isActive": 1,
  "ownershipTypeId": 4,
  "atCode": "12363",
  "prsNum": "43242352",
  "certNum": "456",
  "uuid": "a903de62-5b34-43c9-b73a-fb2b8ee4efc1",
  "certificates": [],
  "dictionaries": [],
  "notifySettings": []
 },
 "clientCompany": {
  "companyId": 823,
  "accountId": 245,
  "type": 1,
  "name": "tyhtht",
  "code": "77778542",
  "isApproved": 1,
  "isSignedOffer": 1,
  "isActive": 1,
  "ownershipTypeId": 6,
  "uuid": "45953ef9-128d-4e4d-b02d-406a0777fb24",
  "certificates": [],
  "dictionaries": [],
  "notifySettings": []
 },
 "expiredDate": 0,
 "sentDate": 0,
 "status": 0,
 "paymentStatus": 0,
 "isSpecialConditions": 0,
 "isAllClientSenderPackages": 0,
 "isAllOwnerSenderPackages": 0,
 "dictionaries": [],
 "ownerPackages": [],
 "clientPackages": []
}