Отримання списку сертифікатів компанії

Для роботи з цим методом користувач повинен бути авторизованим .

Метод запиту

HTTP GET

Content-Type

application/json (тіло запиту/відповіді в json форматі в тілі HTTP запиту)

URL запиту

https://doc.edin.ua/bdoc/certificates

Параметри, що передаються в URL (разом з адресою методу)

В рядку заголовка (Header) «Set-Cookie» обов’язково передається SID - токен, отриманий при авторизації

JSON-параметри в тілі HTTP запиту/відповіді

REQUEST

В цьому методі json-тіло запиту відсутнє (інші дані передавати не потрібно).

RESPONSE

Опис json-параметрів відповіді метода API (об’єкт Certificate)

Таблиця 1 - Опис параметрів об’єкта Certificate

Параметр

Формат

Опис

Об’єкт Certificate

certId

long

ID сертифіката

info

EndUserCertificateInfoEx_

об’єкт; дані про сертифікат

expireDate

long

дата закінчення дії сертифіката

serial

String

серійний номер сертифіката

body

byte[]

тіло відкритого сертифіката

fullName

String

ПІБ власника сертифіката

EDRPOUCode

String

Код ЄДРПОУ

cer2accId

long

ID зв’язку аккаунта з сертифікатами

keyUsage

String

 призначення сертифіката


Приклади

При використанні методу json-тіло запиту відсутнє (дані передавати не потрібно)


Приклад тіла відповіді в json форматі

[
 {
  "certId": 18,
  "expireDate": 1569617999,
  "serial": "4E6929B96F6EA075040000005AEE080022731200",
  "fullName": "ПП \"Тест\"",
  "EDRPOUCode": "77777777",
  "cer2accId": 0
 }
]