Збереження підпису внутрішнього документу

Для роботи з цим методом користувач повинен бути авторизованим .

Метод запиту

HTTP PUT

Content-Type

application/json (тіло запиту/відповіді в json форматі в тілі HTTP запиту)

URL запиту

https://doc.edin.ua/bdoc/store/internal-document/sign

Параметри, що передаються в URL (разом з адресою методу)

В рядку заголовка (Header) «Set-Cookie» обов’язково передається SID - токен, отриманий при авторизації

Обов’язкові url-параметри:

document_id - ID документу

JSON-параметри в тілі HTTP запиту/відповіді

REQUEST

В запиті метода API передається масив об’єктів SignBody з тілами підписів

Таблиця 1 - Опис параметрів об’єкта SignBody

Параметр

Формат

Опис

Об’єкт SignBody

signId

long

id підпису

bodyId

long

id тіла підпису

info

SignInfo

об’єкт; інформація про сертифікат користувача

signBody

byte[]

тіло підпису

fullSignInfo

byte[]

повна інформація щодо підпису

companyId

long

id компанії

Таблиця 2 - Опис параметрів об’єкта SignInfo

Параметр

Формат

Опис

Об’єкт SignInfo

subjCN

String

ім’я власника сертифіката

subjCode

String

код сертификата

subjInn

String

ІПН власника сертифіката

subjFullName

String

повне ім’я власника сертифіката

subjTitle

String

посада власника сертифіката

subject

String

загальна інформація про власника сертифіката

certSerial

String

серійний номер сертифіката

issuerCN

String

ім’я видавця

subjOrg

String

організація власника сертифіката

isTimeStamp

boolean

відмітка «дата в форматі timeStamp»

timeStamp

long

дата сертификата

RESPONSE

У відповідь передається код сервера 200 (ok)


Приклади

Пиклад тіла запиту в json форматі

приклад відсутній

У відповідь передається код сервера 200 (ok)