Отримання тіла внутрішнього документу

Для роботи з цим методом користувач повинен бути авторизованим .

Метод запиту

HTTP GET

Content-Type

application/json (тіло запиту/відповіді в json форматі в тілі HTTP запиту)

URL запиту

https://doc.edin.ua/bdoc/store/internal-documents/body

Параметри, що передаються в URL (разом з адресою методу)

В рядку заголовка (Header) «Set-Cookie» обов’язково передається SID - токен, отриманий при авторизації

Обов’язкові url-параметри:

document_id - ID документу

JSON-параметри в тілі HTTP запиту/відповіді

REQUEST

В цьому методі json-тіло запиту відсутнє (інші дані передавати не потрібно).

RESPONSE

У відповідь на запит передається файл в *.xml (структурований документ) чи іншому форматі, в якому був відправлений НЕструктурований документ.


Приклади

При використанні методу json-тіло запиту відсутнє (дані передавати не потрібно)


У відповідь на запит передається *.xml файл.