Створення/редагування типу комплекта документів

Для роботи з цим методом користувач повинен бути авторизованим .

Важливо

Вибір дії (створення або редагування). В разі якщо в тілі запиту (json) присутній packageId, то тип комлекту документів з зазначеним Id підлягає редагуванню. Відсутність параметра packageId веде до створення нового типу комлекту документів.

Увага

За замовчуванням комплект документів створюється зі статусом «Чорновик» і для подальшої корректної роботи його необхідно активувати !!!

Метод запиту

HTTP POST

Content-Type

application/json (тіло запиту/відповіді в json форматі в тілі HTTP запиту)

URL запиту

https://doc.edin.ua/bdoc/package

Параметри, що передаються в URL (разом з адресою методу)

В рядку заголовка (Header) «Set-Cookie» обов’язково передається SID - токен, отриманий при авторизації

Обов’язкові параметри, що передаються в тілі запиту (json)

packageId (для редагування типу комплекта документів), name, code, type, companyId

JSON-параметри в тілі HTTP запиту/відповіді

REQUEST

Опис json-параметрів запиту метода API (об’єкт PackageType)

Таблиця 1 - Опис параметрів об’єкта PackageType

Параметр

Формат

Опис

Об’єкт PackageType

packageId

long

id комплекта

companyId

long

id компанії

name

String

назва типу комплекта

type

int

тип документа; ціле число (10); значення за замовчуванням «1», коментар: «1 - File based content; 2 - Structure based content»

code

String

код комплекта

packageChainId

long

незмінний ID комплекта на різних стадіях редагування

status

int

статус; «1 - Активний; 2 - Заблоковано; 3 - Черновик»

version

long

версія комплекту (кількість редакцій)

dateChanged

long

дата останньої зміни комплекта

autoHandle

int

ознака автооброботки комплекта; 0 - ні, 1 - так

document2packages

List<Document2Package_>

масив об’єктів; зв’язок документа і комплекта

package2dictionaries

List<Package2Dictionaries_>

масив об’єктів; зв’язок комплекта і довідника

extraFields

List<Package2ExtraField_>

масив об’єктів; прив’язка додаткових полів до комплекту

company

Company

об’єкт; інформація про компанію

RESPONSE

Опис json-параметрів відповіді метода API (об’єкт PackageType)

Таблиця 2 - Опис параметрів об’єкта PackageType

Параметр

Формат

Опис

Об’єкт PackageType

packageId

long

id комплекта

companyId

long

id компанії

name

String

назва типу комплекта

type

int

тип документа; ціле число (10); значення за замовчуванням «1», коментар: «1 - File based content; 2 - Structure based content»

code

String

код комплекта

packageChainId

long

незмінний ID комплекта на різних стадіях редагування

status

int

статус; «1 - Активний; 2 - Заблоковано; 3 - Черновик»

version

long

версія комплекту (кількість редакцій)

dateChanged

long

дата останньої зміни комплекта

autoHandle

int

ознака автооброботки комплекта; 0 - ні, 1 - так

document2packages

List<Document2Package_>

масив об’єктів; зв’язок документа і комплекта

package2dictionaries

List<Package2Dictionaries_>

масив об’єктів; зв’язок комплекта і довідника

extraFields

List<Package2ExtraField_>

масив об’єктів; прив’язка додаткових полів до комплекту

company

Company

об’єкт; інформація про компанію

Таблиця 3 - Опис параметрів об’єкта Company

Параметр

Формат

Опис

Об’єкт Company

companyId

long

ID компанії

accountId

long

ID аккаунта

type

int

тип компанії (1 - юр. особа; 2 - фіз. особа)

name

String

назва компанії

legalName

String

юридична назва

inn

String

ідентифікаційний номер платника податків

code

String

свідоцтво платника ПДВ

phone

String

телефон

info

String

додаткова інформація

isApproved

int

ознака створення компанії з ЕЦП; можливі значення: 0 - створена звичайним способом; 1 - створена з ЕЦП

isSignedOffer

int

ознака підписана чи оферта; значення за замовчуванням = 0; коментар: 0 - Ні; 1 - Так

isActive

int

статус компанії: активна / деактивовано; значення за замовчуванням = 1; коментар: 0 - Ні; 1 - Так

ownershipType

String

форма власності

atCode

String

код КОАТУУ (Класифікатор об’єктів адміністративно-територіального устрою України)

certNum

String

свідоцтво платника ПДВ

uuID

String

унікальний ідентифікатор компанії

bankAcc

BankAcc_

об’єкт; банківські реквізити

legalAddress

Address_

об’єкт; юридична адреса

actualAddress

Address_

об’єкт; фактична адреса

fizName

CompanyFizName_

об’єкт; ПІБ фіз. особи компанії

certificates

List<Certificate_>

масив об’єктів; сертифікати

dictionaries

List<Dictionary_>

масив об’єктів; довідники

notifySettings

List<EmailNotifySettings_>

масив об’єктів; налаштування відправки повідомлень на пошту


Приклади

Приклад тіла запиту (json) для Створення типу комплекта документів:

{
 "name": "опаопа",
 "code": "323222",
 "type": 1,
 "autoHandle": 0,
 "companyId": "989"
}

Приклад тіла запиту (json) для Редагування типу комплекта документів:

{
 "packageId": 1485,
 "name": "авыаыв123",
 "code": "323222",
 "type": 1,
 "autoHandle": 0,
 "companyId": "989"
}

Приклад тіла відповіді (json) - однаковий для Створення/Редагування:

{
 "packageId": 1485,
 "companyId": 989,
 "name": "авыаыв",
 "type": 1,
 "code": "323222",
 "packageChainId": 244,
 "status": 3,
 "version": 1,
 "dateChanged": 1557905884,
 "autoHandle": 0,
 "document2packages": [],
 "package2dictionaries": [],
 "extraFields": [],
 "company": {
  "companyId": 0,
  "accountId": 0,
  "type": 0,
  "name": "dwdsss",
  "code": "433",
  "isApproved": 0,
  "isSignedOffer": 0,
  "isActive": 0,
  "ownershipTypeId": 0,
  "certificates": [],
  "dictionaries": [],
  "notifySettings": []
 }
}