Отримання списку всіх документів на рівні компанії

Для роботи з цим методом користувач повинен бути авторизованим .

Метод запиту

HTTP GET

Content-Type

application/json (тіло запиту/відповіді в json форматі в тілі HTTP запиту)

URL запиту

https://doc.edin.ua/bdoc/document_types?company_id=989&type=0&limit=10&offset=0

Параметри, що передаються в URL (разом з адресою методу)

В рядку заголовка (Header) «Set-Cookie» обов’язково передається SID - токен, отриманий при авторизації

Обов’язкові url-параметри:

company_id - ID компанії

use_type - тип документообігу (1 - external use (зовнішній), 2 - internal use (внутрішній))

Опціональні url-параметри (фільтр)

type - тип документу (1 - Файл (неструктурований); 2 - Структура; 3 - Динамічна структура; 4 - Таблиця)

limit - ліміт вибірки (за замовчуванням=20)

offset - зміщення відносно верхньої межі вибірки (за замовчуванням=0)

is_active - статус документу; 1 - активний, 0 - заблокований

JSON-параметри в тілі HTTP запиту/відповіді

REQUEST

В цьому методі json-тіло запиту відсутнє (інші дані передавати не потрібно).

RESPONSE

Опис json-параметрів відповіді методу API (об’єкт Document).

Таблиця 1 - Опис параметрів об’єкта Document

Параметр

Формат

Опис

Об’єкт Document

documentId

long

id документа

companyId

long

id компанії

company

Company_

об’єкт; інформація про компанію

name

String

назва документа

type

int

тип; «1 - Файл; 2 - Структура; 3 - Динамічна структура; 4 - Таблиця»

code

String

код документа

agreementProcId

long

id процесу узгодження

isActive

int

статус; «1 - Активний; 0 - Заблокований»

extraFields

List<ExtraField_>

масив об’єктів; додаткові поля документа

dictionary

Dictionary_

об’єкт; дані довідника

structures

List<DocumentStructure_>

масив об’єктів; дані структурованого документа


Приклади

При використанні методу json-тіло запиту відсутнє (дані передавати не потрібно)


Приклад тіла відповіді в json форматі

[
  {
    "documentId": 2467,
    "companyId": 989,
    "name": "имя",
    "type": 1,
    "code": "4324234223425",
    "agreementProcId": 0,
    "isActive": 1,
    "extraFields": []
  },
...
  {
    "documentId": 2385,
    "companyId": 989,
    "name": "выаыаы",
    "type": 1,
    "code": "43242342",
    "agreementProcId": 0,
    "isActive": 1,
    "extraFields": []
  },
  {
    "documentId": 2383,
    "companyId": 989,
    "name": "Для коли",
    "type": 1,
    "code": "32321321",
    "agreementProcId": 0,
    "isActive": 1,
    "extraFields": []
  }
]