Авторизація

Для роботи з API користувачу для авторизації потрібні логін (email) та пароль. Авторизація API відбувається за допомогою передачі цих ключових параметрів в двох HTTP POST запитах (в два етапи).

Увага

Авторизація відбувається в два кроки:

  1. Користувачу необхідно відправити адресу своєї електронної адреси (метод {url сервера}/bdoc/auth_uuid). В відповідь на запит приходить токен.

  2. Користувачу необхідно відправити пароль і отриманий токен з пункта 1, використовуючи метод {url сервера}/bdoc/auth.

Після авторизації відбувається передача унікального cookie токена «SID». HTTP-заголовок відповіді сервера в вигляді «Set-Cookie» використовується для подальшої відправки файлів «Cookie». В кожному наступному запиті (виклику методу) повинен бути присутнім HTTP-заголовок (Header) «Cookie», який для коректного виконання запитів повинен містити токен «SID» зі значенням, отриманим при авторизації.

В сучасних популярних браузерах і Rest клієнтах відбувається автоматичне збереження і передача токена на сервер під час сесії, однак при використанні деяких інтеграційних рішень, самописних REST-клієнтів цей обов’язковий параметр може не передаватись - його необхідно примусово передавати в заголовку (Header) «Cookie». Після авторизації час життя сесії при бездіяльності користувача становить 10 хвилин.

Авторизація (крок 1)

Метод запиту

HTTP POST

Content-Type

multipart/form-data (елементи запиту передаются в інтерфейсі form-data)

URL запиту

https://doc.edin.ua/bdoc/auth_uuid

Параметри, що передаються в URL (разом з адресою методу)

-//-

При авторизації і тілі запиту обов’язково передається наступний параметр:

email=[електронна пошта користувача]

При успішній авторизації отримуємо у відповідь «токен авторизації», необхідний для подальшої роботи:

{
  "isCaptcha": false,
  "token": "1ebe6825-0d1f-4577-a8d7-472650ce86b0"
}

isCaptcha - ознака відображення капчі для користувача

token - токен авторизації


Авторизація (крок 2)

Метод запиту

HTTP POST

Content-Type

multipart/form-data (елементи запиту передаются в інтерфейсі form-data)

URL запиту

https://doc.edin.ua/bdoc/auth

Параметри, що передаються в URL (разом з адресою методу)

-//-

В тілі запиту обов’язково передаються наступні параметри:

token=[токен авторизації]
password=[пароль користувача]

При успішній авторизації отримуємо у відповідь на запит: код відповіді сервера 200 (ok)