Відправка коментаря до комплекта документів

Для роботи з цим методом користувач повинен бути авторизованим .

Метод запиту

HTTP POST

Content-Type

application/json (тіло запиту/відповіді в json форматі в тілі HTTP запиту)

URL запиту

https://doc.edin.ua/bdoc/store/package/comment?package_id=5261

Параметри, що передаються в URL (разом з адресою методу)

В рядку заголовка (Header) «Set-Cookie» обов’язково передається SID - токен, отриманий при авторизації

Обов’язкові url-параметри:

package_id - ID комплекта документів, до якого необхідно відправити документ

JSON-параметри в тілі HTTP запиту/відповіді

REQUEST

В тілі запиту методу API передається текст коментаря в вигляді рядка ( comment ).

RESPONSE

Опис json-параметрів відповіді метода API (масив об’єктів PackageComments)

Таблиця 1 - Опис параметрів об’єкта PackageComments

Параметр

Формат

Опис

Об’єкт PackageComments

commentId

long

id коментаря

packageId

long

id комплекту

user

User

об’єкт; дані користувача

action

int

дія; тип операції

comment

Comment

об’єкт; коментар

date

long

дата коментаря

Таблиця 2 - Опис параметрів об’єкта Comment

Параметр

Формат

Опис

Об’єкт Comment

before

Changes

об’єкт; зміни (коментар до)

after

Changes

об’єкт; зміни (коментар після)

userComment

String

коментар користувача

documentId

Long

ID документа

Таблиця 3 - Опис параметрів об’єкта User

Параметр

Формат

Опис

Об’єкт User

userId

long

ID користувача

accountId

long

ID аккаунта

email

String

email та логін користувача

password

String

пароль користувача

isOwner

int

ознака власника аккаунта; 0 - ні, 1 - так

isCaptcha

Integer

ознака активації CAPTCHA для користувача («1» - активна; «0» - не активна)

fio

String

ПІБ користувача

tel

String

телефон

companies

List<Company_>

масив об’єктів; компанії

account

Account_

об’єкт; дані облікового запису

status

int

статус користувача («1» - активний; «2» - заблокований)

roles

List<Role_>

масив об’єктів; ролі

routes

List<PackageRoute_>

масив об’єктів; маршрути

passSecureType

int

рівень складності пароля («1» - низький; «2» - звичайний; «3» - високий)

passPolicyId

long

id пральний політики, застосованої до користувача

userInfo

UserInfo_

об’єкт; інформація про користувача

lastLoginIp

String

IP-адреса останнього входу

lastLoginDate

long

дата останнього входу

uiTypes

List<UIType2Role_>

масив об’єктів; зв’язки користувальницьких інтерфейсів і ролей


Приклади

В тілі запиту (json) передається текст коментаря в вигляді рядка ( comment )


Приклад тіла відповіді в json форматі

[
   [
    {
     "commentId": 1960,
     "packageId": 5261,
     "user": {
      "userId": 0,
      "accountId": 0,
      "email": "sashabelovv@meta.ua",
      "isOwner": 0,
      "fio": "Ляшенко евгений",
      "tel": "34324322",
      "companies": [],
      "status": 0,
      "roles": [],
      "routes": [],
      "passSecureType": 0,
      "passPolicyId": 0,
      "lastLoginDate": 0,
      "uiTypes": [],
      "userAccess": {}
     },
     "action": 3,
     "comment": {
      "before": {
       "status": 6
      },
      "after": {
       "status": 6
      },
      "userComment": "121212"
     },
     "date": 1561036190
    },
    {
     "commentId": 1959,
     "packageId": 5261,
     "user": {
      "userId": 0,
      "accountId": 0,
      "email": "lyashenko270619933@meta.ua",
      "isOwner": 0,
      "fio": "Личный раб",
      "tel": "423423",
      "companies": [],
      "status": 0,
      "roles": [],
      "routes": [],
      "passSecureType": 0,
      "passPolicyId": 0,
      "lastLoginDate": 0,
      "uiTypes": [],
      "userAccess": {}
     },
     "action": 1,
     "comment": {
      "before": {
       "status": 3
      },
      "after": {
       "status": 6
      }
     },
     "date": 1560517761
    }
   ]
  ]