Додавання тега до комплекту документів

Для роботи з цим методом користувач повинен бути авторизованим .

Метод запиту

HTTP PUT

Content-Type

text/json; charset=UTF-8 (тіло запиту/відповіді в json форматі в тілі HTTP запиту)

URL запиту

https://doc.edin.ua/bdoc/store/package/tag?package_id=7511&tag_id=409

Параметри, що передаються в URL (разом з адресою методу)

В рядку заголовка (Header) «Set-Cookie» обов’язково передається SID - токен, отриманий при авторизації

Обов’язкові url-параметри:

package_id - ID комплекту

tag_id - ID тегу

JSON-параметри в тілі HTTP запиту/відповіді

REQUEST

В цьому методі json-тіло запиту відсутнє (інші дані передавати не потрібно).

RESPONSE

У відповідь передаються дані комплекту (об’єкт Tag).

Таблиця 2 - Опис параметрів об’єкта Tag

Параметр

Формат

Опис

Об’єкт Tag

tagId

long

ID тега

name

String

назва тега

code

long

унікальний код ідентифікатор

accountId

long

ID аккаунту

Приклади

При використанні методу json-тіло запиту відсутнє (дані передавати не потрібно)


Приклад тіла відповіді в json форматі

[
 {
  "tagId": 293,
  "name": "Ривермол 1",
  "code": "43274dec45704dbe9340831896a557fd"
 },
 {
  "tagId": 409,
  "name": "Альбатрос",
  "code": "6418c44baec34df7bc17a66a1989fa1a"
 }
]