Створення внутрішнього структурованого або НЕструктурованого документу

Для роботи з цим методом користувач повинен бути авторизованим .

Метод запиту

HTTP POST

Content-Type

application/form-data (тіло запиту/відповіді в форматі form-data в тілі HTTP запиту)

URL запиту

https://doc.edin.ua/bdoc/store/internal-document

Параметри, що передаються в URL (разом з адресою методу)

В рядку заголовка (Header) «Set-Cookie» обов’язково передається SID - токен, отриманий при авторизації

JSON-параметри в тілі HTTP запиту/відповіді

REQUEST

Таблиця 1 - Опис json-параметрів запиту метода API:

Параметр

Тип

Формат

Опис

document_type_id

M

id типу документу

«файл-документа»

M

тільки для НЕструктурованого документу! - документ/зміст документу

document_structure_content

M

тільки для структурованого документу! - документ/зміст документу

companyId

M

id компанії, по якій створюється документ

RESPONSE

У відповідь передається код сервера 200 (ok).


Приклади

Приклад тіла запиту в форматі form-data:

WebKitFormBoundarylHOrB8PBaKDORWrl
Content-Disposition: form-data; name="company_id"

4

WebKitFormBoundarylHOrB8PBaKDORWrl
Content-Disposition: form-data; name="document_type_id"

2681

WebKitFormBoundarylHOrB8PBaKDORWrl
Content-Disposition: form-data; name="document_structure_content"

[{"id":"Заява","structure":","errors":null,"sid":3},{"id":"Empty1","structure":null,"value":" ","errors":null,"sid":4},{"id":"Empty1","structure":null,"value":" ","errors":null,"sid":5},{"id":"Empty1","structure":null,"value":" ","errors":null,"sid":6},{"id":"Заголовок","structure":null,"value":"ЗАЯВА","errors":null,"sid":7},{"id":"Empty1","structure":null,"value":" ","errors":null,"sid":8},{"id":"ОснТекст","structure":null,"value":"Прошу надати мені відпустку без збереження заробітної плати ","errors":null,"sid":9},{"id":"Підрозділ","structure":null,"value":"впаапвпв","errors":null,"sid":10},{"id":"Вособsaі","structure":null,"value":"1212","errors":null,"sid":11},{"id":"User","structure":null,"value":"Юзер:user:Ляшенко евгений","errors":null,"sid":12},"value":null,"errors":null,"sid":0}]

WebKitFormBoundarylHOrB8PBaKDORWrl

У відповідь передається код сервера 200 (ok).