Підписання документа за допомогою MobileID

Увага

Підписання з допомогою MobileID відбувається в два кроки:

  1. Користувачу необхідно відправити запит що містить документ на підпис. В відповідь на запит приходить ID транзакції.

  2. Користувачу необхідно відправити ID з пункта 1, й отримати тіло підпису , використовуючи метод {url сервера}/bdoc/mobile_sign.

Крок 1. Отримання ID транзакції

Для роботи з цим методом користувач повинен бути авторизованим .

Метод запиту

HTTP POST

Content-Type

application/form-data (бінарні данні в тілі HTTP запиту)

URL запиту

https://doc.edin.ua/bdoc/mobile_sign

Параметри, що передаються в URL (разом з адресою методу)

В рядку заголовка (Header) «Set-Cookie» обов’язково передається SID - токен, отриманий при авторизації

Параметри в тілі HTTP запиту/відповіді

REQUEST

В цьому методі тіло запиту передається в form-data.

Параметр

Формат

Опис

msisdn

номер телефону, до якого прив’язаний сертифікат

message

long

повідомлення, яке відображається на телефоні

positionId

long

ID ключа сертифіката (не потрібно для Київстар)

document_body

long

тіло документ на підпис

RESPONSE

Опис json-параметрів відповіді метода API

Таблиця 1 - Опис json-параметрів відповіді метода API

Параметр

Формат

Опис

trans_id

long

ID транзакції


Приклади

Приклад тіла запиту в form-data

{
  "msisdn": 380667901456
  "message":
  "positionId": 6075
  "document_body": {}

}

Приклад тіла відповіді в json форматі

{
  "trans_id": 16
}

Крок 2. Отримання тіла підпису

Для роботи з цим методом користувач повинен бути авторизованим .

Метод запиту

HTTP GET

Content-Type

application/octet-stream (бінарні данні в тілі HTTP відповіді)

URL запиту

https://doc.edin.ua/bdoc/mobile_sign?msisdn=380667901456&=16

Параметри, що передаються в URL (разом з адресою методу)

В рядку заголовка (Header) «Set-Cookie» обов’язково передається SID - токен, отриманий при авторизації

Обов’язкові url-параметри:

msisdn - номер телефону

trans_id - ID транзакції

JSON-параметри в тілі HTTP запиту/відповіді

REQUEST

В цьому методі json-тіло запиту відсутнє (інші дані передавати не потрібно).

RESPONSE

У відповідь передається набір байт .p7s файл тіла підпису.

Приклади

При використанні методу json-тіло запиту відсутнє (дані передавати не потрібно)


У відповідь передається набір байт .p7s файл тіла підпису.