Отримання даних аккаунту

Для роботи з цим методом користувач повинен бути авторизованим .

Метод запиту

HTTP GET

Content-Type

application/json (тіло запиту/відповіді в json форматі в тілі HTTP запиту)

URL запиту

https://doc.edin.ua/bdoc/account

Параметри, що передаються в URL (разом з адресою методу)

В рядку заголовка (Header) «Set-Cookie» обов’язково передається SID - токен, отриманий при авторизації

JSON-параметри в тілі HTTP запиту/відповіді

REQUEST

В цьому методі json-тіло запиту відсутнє (інші дані передавати не потрібно).

RESPONSE

У відповідь передаються дані аккаунта (об’єкт Account).

Таблиця 1 - Опис параметрів об’єкта Account

Параметр

Формат

Опис

Об’єкт Account

accountId

long

ID аккаунта

companyId

long

ID компанії

company

Company

об’єкт; дані про компанію

isIndivOffer

int

відмітка про наявність індивідуального договору; 0 - нет, 1 - есть

adminAccountId

long

ID аккаунта в Адмінці

status

int

статус; 0 - заблокований; 1 - активний

accountInfo

AccountInfo_

об’єкт; додаткова інформація про аккаунт

adminAccount

AdminAccount

об’єкт; данні по аккаунту в Адмінці

Таблиця 2 - Опис параметрів об’єкта Company

Параметр

Формат

Опис

Об’єкт Company

companyId

long

ID компанії

accountId

long

ID аккаунта

type

int

тип компанії (1 - юр. особа; 2 - фіз. особа)

name

String

назва компанії

legalName

String

юридична назва

inn

String

ідентифікаційний номер платника податків

code

String

свідоцтво платника ПДВ

phone

String

телефон

info

String

додаткова інформація

isApproved

int

ознака створення компанії з ЕЦП; можливі значення: 0 - створена звичайним способом; 1 - створена з ЕЦП

isSignedOffer

int

ознака підписана чи оферта; значення за замовчуванням = 0; коментар: 0 - Ні; 1 - Так

isActive

int

статус компанії: активна / деактивовано; значення за замовчуванням = 1; коментар: 0 - Ні; 1 - Так

ownershipType

String

форма власності

atCode

String

код КОАТУУ (Класифікатор об’єктів адміністративно-територіального устрою України)

certNum

String

свідоцтво платника ПДВ

uuID

String

унікальний ідентифікатор компанії

bankAcc

BankAcc_

об’єкт; банківські реквізити

legalAddress

Address_

об’єкт; юридична адреса

actualAddress

Address_

об’єкт; фактична адреса

fizName

CompanyFizName_

об’єкт; ПІБ фіз. особи компанії

certificates

List<Certificate_>

масив об’єктів; сертифікати

dictionaries

List<Dictionary_>

масив об’єктів; довідники

notifySettings

List<EmailNotifySettings_>

масив об’єктів; налаштування відправки повідомлень на пошту

Таблиця 3 - Опис параметрів об’єкта AdminAccount

Параметр

Формат

Опис

Об’єкт AdminAccount

id

long

ID аккаунта

product_id

String

id продукта, береться з довідника тарифних продуктів

name

String

назва компанії

own_type

String

форма відповідності

inn

String

ІНН

edrpou

String

код ЕДРПОУ / КПП / БІН

agreement_number

String

номер договору

agreement_date

String

дата договору

status

String

статус договору - „work“, „stop“, „prestop“, „unbill“, „test“, „wait“, „cancel“, „manbill“, „rataile“, „onhold“, „confirmation“, „check“, „tendex“, „block“, „debt_bloc (діючий договір; призупинений договір; ПРИСТОП; не виставляти рахунки; тест; заявка є, чекаєм договір; розірваний; рахунок виставлений вручну; роздр. мережа та інше; чекає підтвердження; на перевірці; TENDEX; неактивний клієнт; дебітор)

email_billing

String

email для рахунків

email_owner

String

email власника компанії

email_responsible

String

email відповідального МРК

email

String

email

phone

String

телефон

nds_cert_num

String

№ свідотства платника НДС

address_legal

String

юридична адреса

address_fact

String

фактична адреса

bank_name

String

банк

bank_account

String

розрахунковий рахунок

bank_mfo

String

МФО банку

director_name

String

ПІП директора

director_position

String

посада директора

operation

String

підстава діяльності

category_id

String

ID категорії аккаунта (для уточнення в випадку дублів)

Приклади

При використанні методу json-тіло запиту відсутнє (дані передавати не потрібно)


Приклад тіла відповіді в json форматі

{
  "accountId": 8,
  "activityBase": "Царь царей",
  "addInfo": "kjkjаыавы",
  "adminAccount": {
    "address_fact": "Фактический адрес",
    "address_legal": "Юридический адрес",
    "agreement_date": "2018-09-10 00:00:00",
    "agreement_number": "15.08.2018",
    "bank_account": "4634653654665",
    "bank_mfo": "56456",
    "bank_name": "6436",
    "category_id": "0",
    "director_name": "443643646ggg",
    "director_position": "5688888іваіваіва",
    "edrpou": "00000000",
    "email": "alieva@edi.su",
    "id": 1232,
    "inn": "11111111111100",
    "name": "Тесте",
    "nds_cert_num": "-",
    "operation": "111111100000000",
    "own_type": "ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ",
    "phone": "32623626526",
    "status": "test"
  },
  "adminAccountId": 1232,
  "company": {
    "accountId": 8,
    "atCode": "12363",
    "certNum": "456",
    "certificates": [],
    "code": "34554355",
    "companyId": 4,
    "dictionaries": [],
    "info": "ewdw",
    "inn": "123456789043",
    "isActive": 1,
    "isApproved": 1,
    "isSignedOffer": 1,
    "legalName": "ПрАТ \"Літак\"",
    "name": "Царь Царей",
    "notifySettings": [],
    "ownershipTypeId": 6,
    "phone": "4234234324",
    "prsNum": "43242352",
    "type": 1,
    "uuid": "a903de62-5b34-43c9-b73a-fb2b8ee4efc1"
  },
  "companyId": 4,
  "decryptType": 1,
  "dirPosition": "Оплачено",
  "email": "dfsjfjdsji@meta.ua",
  "fullName": "Ляшенко Евгений",
  "isIndivOffer": 1,
  "phone": "2",
  "status": 1,
  "tariffId": 0,
  "whiteList": []
}