Додавання (прив’язка) довідника до сценарію документообігу

Для роботи з цим методом користувач повинен бути авторизованим .

Метод запиту

HTTP PUT

Content-Type

application/json (тіло запиту/відповіді в json форматі в тілі HTTP запиту)

URL запиту

https://doc.edin.ua/bdoc/contract_dictionary

Параметри, що передаються в URL (разом з адресою методу)

В рядку заголовка (Header) «Set-Cookie» обов’язково передається SID - токен, отриманий при авторизації

Обов’язкові url-параметри:

contract_id - ID сценарію документообігу

dictionary_id - ID довідника

dictionary_value_id - ID значення довідника

JSON-параметри в тілі HTTP запиту/відповіді

REQUEST

В цьому методі json-тіло запиту відсутнє (інші дані передавати не потрібно).

RESPONSE

У відповідь передаються дані комплекту документів (об’єкт Contract) в json формате

Таблиця 1 - Опис параметрів об’єкта Contract

Параметр

Формат

Опис

Об’єкт Contract

contractId

long

ID сценарію документообігу

number

String

номер документа

contractName

String

назва сценарію документообігу

date

long

дата документа у форматі UNIX TimeStamp

ownerCompany

Company

об’єкт; інформація про компанію відправника (власника)

clientCompany

Company

об’єкт; інформація про компанію одержувача (клієнта)

description

String

опис / додаткова інформація

expiredDate

long

дійсний до (дата у форматі UNIX TimeStamp)

sentDate

long

дата відправки у форматі UNIX TimeStamp

status

int

статус; 0 - Чернетка; 1 - Новий; 2 - Прийнято; 3 - Відхилено; 4 - Розірвано; 5 - Чекає підписання; значення за замовчуванням = «0»

paymentStatus

int

ознака, що визначає платника за транзакцію; 0 - Відправник (клієнт), 1 - Одержувач (власник); значення за замовчуванням = «0»;

isSpecialConditions

int

ознака використання спеціальних умов обслуговування

isAllClientSenderPackages

int

відмітка «всі комплекти» для вхідних; 0 - немає, 1 — так

isAllOwnerSenderPackages

int

відмітка «всі комплекти» для вихідних; 0 - немає, 1 — так

specialConditions

SpecialConditions

об’єкт; спеціальні умови

dictionaries

List<Dictionary>

масив об’єктів; дані довідників

tags

List<Tag_>

масив об’єктів; дані тегів

ownerPackages

List<PackageType>

масив об’єктів; дані комплектів документів відправника

clientPackages

List<PackageType>

масив об’єктів; дані комплектів документів одержувача

Таблиця 2 - Опис параметрів об’єкта Company

Параметр

Формат

Опис

Об’єкт Company

companyId

long

ID компанії

accountId

long

ID аккаунта

type

int

тип компанії (1 - юр. особа; 2 - фіз. особа)

name

String

назва компанії

legalName

String

юридична назва

inn

String

ідентифікаційний номер платника податків

code

String

свідоцтво платника ПДВ

phone

String

телефон

info

String

додаткова інформація

isApproved

int

ознака створення компанії з ЕЦП; можливі значення: 0 - створена звичайним способом; 1 - створена з ЕЦП

isSignedOffer

int

ознака підписана чи оферта; значення за замовчуванням = 0; коментар: 0 - Ні; 1 - Так

isActive

int

статус компанії: активна / деактивовано; значення за замовчуванням = 1; коментар: 0 - Ні; 1 - Так

ownershipType

String

форма власності

atCode

String

код КОАТУУ (Класифікатор об’єктів адміністративно-територіального устрою України)

certNum

String

свідоцтво платника ПДВ

uuID

String

унікальний ідентифікатор компанії

bankAcc

BankAcc_

об’єкт; банківські реквізити

legalAddress

Address_

об’єкт; юридична адреса

actualAddress

Address_

об’єкт; фактична адреса

fizName

CompanyFizName_

об’єкт; ПІБ фіз. особи компанії

certificates

List<Certificate_>

масив об’єктів; сертифікати

dictionaries

List<Dictionary>

масив об’єктів; довідники

notifySettings

List<EmailNotifySettings_>

масив об’єктів; налаштування відправки повідомлень на пошту

Таблиця 3 - Опис параметрів об’єкта SpecialConditions

Параметр

Формат

Опис

Об’єкт SpecialConditions

specialConditionId

long

ідентифікатор спеціальних умов обслуговування

companyId

long

id компанії (Компанія-власник сценарію документообігу)

fileName

String

назва файлу

body

byte[]

тіло файлу

ecomSigns

byte[]

підпис E-COM

ecomSignsInfo

byte[]

інформація про сертифікат E-COM

signInfos

List<SignInfo_>

масив об’єктів; інформація про сертифікат користувача

Таблиця 4 - Опис параметрів об’єкта Dictionary

Параметр

Формат

Опис

Об’єкт Dictionary

dictionaryId

long

id довідника

companyId

long

id компании

name

String

назва довідника

code

String

код довідника

isActive

int

статус довідника; 1 - активний, 0 — заблокований

values

List<DictionaryValue>

масив об’єктів; значення довідника

Таблиця 5 - Опис параметрів об’єкта DictionaryValue

Параметр

Формат

Опис

Об’єкт DictionaryValue

valueId

long

id значення довідника

dictionaryId

long

id довідника

name

String

назва значення довідника

code

String

код значення довідника

parentCode

String

код «батьківського» значення довідника

isActive

int

статус значення довідника; 1 - активний, 0 - заблокований

Таблиця 6 - Опис параметрів об’єкта PackageType

Параметр

Формат

Опис

Об’єкт PackageType

packageId

long

id комплекта

companyId

long

id компанії

name

String

назва типу комплекта

type

int

тип документа; ціле число (10); значення за замовчуванням «1», коментар: «1 - File based content; 2 - Structure based content»

code

String

код комплекта

packageChainId

long

незмінний ID комплекта на різних стадіях редагування

status

int

статус; «1 - Активний; 2 - Заблоковано; 3 - Черновик»

version

long

версія комплекту (кількість редакцій)

dateChanged

long

дата останньої зміни комплекта

autoHandle

int

ознака автооброботки комплекта; 0 - ні, 1 - так

document2packages

List<Document2Package_>

масив об’єктів; зв’язок документа і комплекта

package2dictionaries

List<Package2Dictionaries_>

масив об’єктів; зв’язок комплекта і довідника

extraFields

List<Package2ExtraField_>

масив об’єктів; прив’язка додаткових полів до комплекту

company

Company

об’єкт; інформація про компанію


Приклади

При використанні методу json-тіло запиту відсутнє (дані передавати не потрібно)


Приклад тіла відповіді в json форматі:

{
 "contractId": 2181,
 "number": "423434442",
 "contractName": "Для Коли2",
 "date": 1557446400,
 "ownerCompany": {
  "companyId": 4,
  "accountId": 8,
  "type": 1,
  "name": "Царь Царей",
  "legalName": "ПрАТ \"Літак\"",
  "inn": "123456789043",
  "code": "34554355",
  "phone": "4234234324",
  "info": "ewdw",
  "isApproved": 1,
  "isSignedOffer": 1,
  "isActive": 1,
  "ownershipTypeId": 4,
  "atCode": "12363",
  "prsNum": "43242352",
  "certNum": "456",
  "uuid": "a903de62-5b34-43c9-b73a-fb2b8ee4efc1",
  "certificates": [],
  "dictionaries": [],
  "notifySettings": []
 },
 "clientCompany": {
  "companyId": 20,
  "accountId": 14,
  "type": 2,
  "name": "ФІЗИЧНА ОСОБА",
  "code": "3366905914",
  "isApproved": 1,
  "isSignedOffer": 1,
  "isActive": 1,
  "ownershipTypeId": 2,
  "uuid": "8d20c4a2-f21b-11e8-9806-005056013e25",
  "certificates": [],
  "dictionaries": [],
  "notifySettings": []
 },
 "expiredDate": 1557446400,
 "sentDate": 1557490133,
 "status": 1,
 "paymentStatus": 0,
 "isSpecialConditions": 0,
 "isAllClientSenderPackages": 0,
 "isAllOwnerSenderPackages": 0,
 "dictionaries": [
  {
   "dictionaryId": 8,
   "companyId": 4,
   "name": "Регион",
   "code": "6",
   "isActive": 1,
   "values": [
    {
     "valueId": 625,
     "dictionaryId": 8,
     "name": "Проверка 2",
     "code": "4444444444",
     "isActive": 1
    }
   ]
  }
 ],
 "ownerPackages": [],
 "clientPackages": [
  {
   "packageId": 1467,
   "companyId": 4,
   "name": "Тестовый для версий",
   "type": 1,
   "code": "78965",
   "packageChainId": 119,
   "status": 1,
   "version": 0,
   "dateChanged": 1557574242,
   "autoHandle": 0,
   "document2packages": [],
   "package2dictionaries": [],
   "extraFields": []
  }
 ]
}