Отримання списку запитів на формування аналітичного звіту

Для роботи з цим методом користувач повинен бути авторизованим .

Метод запиту

HTTP GET

Content-Type

application/json (тіло запиту/відповіді в json форматі в тілі HTTP запиту)

URL запиту

https://doc.edin.ua/bdoc/reports

Параметри, що передаються в URL (разом з адресою методу)

В рядку заголовка (Header) «Set-Cookie» обов’язково передається SID - токен, отриманий при авторизації

JSON-параметри в тілі HTTP запиту/відповіді

REQUEST

В цьому методі json-тіло запиту відсутнє (інші дані передавати не потрібно).

RESPONSE

В Response Header відправляється count - кількість запитів, а в тілі json передається об’єкт Report та Company

Опис json-параметрів відповіді метода API

Таблиця 1 - Опис параметрів об’єкта Report

Параметр

Формат

Опис

Об’єкт Report

reportName

String

назва звіту

reportId

long

ID звіту

companyId

long

ID компанії

reportStartDate

long

дата початку часового періоду звіту (у форматі Unix timestamp)

reportEndDate

long

дата закінчення часового періоду звіту (у форматі Unix timestamp)

dateCreated

long

дата і час запиту на створення звіту (у форматі Unix timestamp)

dateCompleted

long

дата і час створення звіту (у форматі Unix timestamp)

reportType

int

тип звіту; 1 - по зовнішньому документообігу, 2 - по задачам

userId

long

ID користувача

userEmail

String

Email користувача

reportStatus

int

статус звіту; 1 - IN_PROGRESS, 2 - FINISHED

company

Company

об’єкт; інформація про компанію

reportFilter

ReportDocumentFilter_ або ReportTaskFilter_

змінна, в залежності про типу звіту містить об’єкт ReportDocumentFilter або об’єкт ReportTaskFilter

reportFileLink

String

посилання на файл

Таблиця 2 - Опис параметрів об’єкта Company

Параметр

Формат

Опис

Об’єкт Company

companyId

long

ID компанії

accountId

long

ID аккаунта

type

int

тип компанії (1 - юр. особа; 2 - фіз. особа)

name

String

назва компанії

legalName

String

юридична назва

inn

String

ідентифікаційний номер платника податків

code

String

свідоцтво платника ПДВ

phone

String

телефон

info

String

додаткова інформація

isApproved

int

ознака створення компанії з ЕЦП; можливі значення: 0 - створена звичайним способом; 1 - створена з ЕЦП

isSignedOffer

int

ознака підписана чи оферта; значення за замовчуванням = 0; коментар: 0 - Ні; 1 - Так

isActive

int

статус компанії: активна / деактивовано; значення за замовчуванням = 1; коментар: 0 - Ні; 1 - Так

ownershipType

String

форма власності

atCode

String

код КОАТУУ (Класифікатор об’єктів адміністративно-територіального устрою України)

certNum

String

свідоцтво платника ПДВ

uuID

String

унікальний ідентифікатор компанії

bankAcc

BankAcc_

об’єкт; банківські реквізити

legalAddress

Address_

об’єкт; юридична адреса

actualAddress

Address_

об’єкт; фактична адреса

fizName

CompanyFizName_

об’єкт; ПІБ фіз. особи компанії

certificates

List<Certificate_>

масив об’єктів; сертифікати

dictionaries

List<Dictionary_>

масив об’єктів; довідники

notifySettings

List<EmailNotifySettings_>

масив об’єктів; налаштування відправки повідомлень на пошту


Приклади

При використанні методу json-тіло запиту відсутнє (дані передавати не потрібно)


Приклад тіла відповіді (масив з json):

[
 {
  "reportName": "Звіт за грудень",
  "reportId": 343,
  "companyId": 1319,
  "reportStartDate": 1573430400,
  "reportEndDate": 1576022400,
  "dateCreated": 1575976573,
  "dateCompleted": 0,
  "reportType": 1,
  "userId": 683,
  "userEmail": "wilfdlnfujkbai@gmail.com",
  "reportStatus": 1,
  "company": {
   "companyId": 1319,
   "accountId": 0,
   "type": 0,
   "name": "ТОВ Альбатрос ",
   "code": "01235896",
   "isApproved": 0,
   "isSignedOffer": 0,
   "isActive": 0,
   "certificates": [],
   "dictionaries": [],
   "notifySettings": []
  }
 },
 {
  "reportName": "Звіт за грудень",
  "reportId": 341,
  "companyId": 1319,
  "reportStartDate": 1575158400,
  "reportEndDate": 1577836800,
  "dateCreated": 1575976225,
  "dateCompleted": 1575976366,
  "reportType": 1,
  "userId": 683,
  "userEmail": "wilfdlnfujkbai@gmail.com",
  "reportStatus": 2,
  "company": {
   "companyId": 1319,
   "accountId": 0,
   "type": 0,
   "name": "ТОВ Альбатрос ",
   "code": "01235896",
   "isApproved": 0,
   "isSignedOffer": 0,
   "isActive": 0,
   "certificates": [],
   "dictionaries": [],
   "notifySettings": []
  }
 },
 {
  "reportName": "Аналитика за ноябрь ",
  "reportId": 329,
  "companyId": 1313,
  "reportStartDate": 1572566400,
  "reportEndDate": 1575158400,
  "dateCreated": 1574429132,
  "dateCompleted": 1574429153,
  "reportType": 1,
  "userId": 693,
  "userEmail": "566666798989797zz@gmail.com",
  "reportStatus": 2,
  "company": {
   "companyId": 1313,
   "accountId": 0,
   "type": 0,
   "name": "ФОП Гаврилюк Марьяна",
   "code": "3189823647",
   "isApproved": 0,
   "isSignedOffer": 0,
   "isActive": 0,
   "certificates": [],
   "dictionaries": [],
   "notifySettings": []
  }
 }
]